Definitieve vaststelling mobiliteitsplan

Op dinsdag 27 juni 2017 werd het mobiliteitsplan definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Het mobiliteitsplan is een beleidsplan die de langetermijnvisie op duurzame mobiliteitsontwikkeling aangeeft. Het plan moet het kader vormen waarbinnen concrete acties genomen kunnen worden. Het mobiliteitsplan spitst zich onder meer toe op volgende thema's: 

  • fietsen
  • parkeren
  • verkeersveiligheid
  • publieke ruimte
  • verkeerscirculatie
  • openbaar vervoer

 

Via deze link kan je het volledige mobiliteitsplan nalezen.