Een hoopvolle toekomst voor KSVR

6 Januari 2021

In september 2020 werd KSV Roeselare failliet verklaard. Een gevolg daarvan was onder andere dat de lopende huurcontracten tussen het failliete KSVR en de Stad verbroken werden. De Stad, als eigenaar van de gronden, had volgende hoofdbekommernissen: de jeugdwerking van de Roeselaarse ploeg een verdere toekomst geven op Schiervelde, een goed beheer van de accommodatie en de velden, en de supporters van KSVR terug perspectief geven. 
Het college van burgemeester en schepenen keurde in de zitting op 4 januari 2021 de principes goed voor een samenwerking tussen de Jeugdwerking van KSVR, VK Dadizele en Club Brugge.

Jeugdwerking KSVR vrijwaren

De Stad nam, als eigenaar van de gronden, het heft in eigen handen, om de jeugdspelers van KSV Roeselare blijvend te laten voetballen op de grasvelden van site Schiervelde: dat was zowel de wens van de Stad als de bekommernis van vele ouders. De Stad ging daarbij niet over één nacht ijs om die werking te garanderen.

Schepen José Debels: "Vrij snel vonden we binnen de bestaande jeugdwerking enkele aanspreekpunten om onze wens over te maken en ook te realiseren. Daarvoor werd dan ook een aparte vereniging opgericht: “vzw KSV Roeselare Jeugd”.
Een mix van ouders en leden van de bestaande jeugdwerking vormden op die manier een ideale partner waarbij we onze wensen kwijt konden en dit konden realiseren op heel korte termijn.
De Stad en de nieuwe vzw waren het daarbij snel eens over het gebruik van de 4 velden (3 natuurgras en 1 kunstgrasveld) van het jeugdcomplex en bijhorende accommodatie zoals de kleedkamers, sanitair en kantine."

KSV Roeselare Jeugd en VK Dadizele worden samen  SK Roeselare-Daisel

De Stad wou ook de supporters van KSV Roeselare terug laten juichen rond het veld en ging hiervoor verschillende gesprekken aan, samen met vzw KSV Roeselare Jeugd. Uit de diverse opties koos vzw KSV Roeselare Jeugd voor een samenwerking met VK Dadizele onder het stamnummer 8264 van VK Dadizele.

Die ploeg wil onder leiding van voorzitter Bart Allossery en ondervoorzitter Alexander Verduyn een sterke, regionale club uitbouwen met bijzondere aandacht voor de jeugd, op zowel interprovinciaal als gewestelijk niveau.

Ondervoorzitter Alexander Verduyn: “Voor ons is het belangrijk dat er opnieuw doorgroeimogelijkheden naar een eerste ploeg zijn voor onze jeugdspelers vertrekkende vanuit Interprovinciaal Voetbal.”

VK Dadizele, onder de leiding van voorzitter Bart Allossery was vragende partij om een samenwerking met KSVR Jeugd aan te gaan: “Onze ambitie is om een sterke, regionale club uit te bouwen met bijzondere aandacht voor de jeugd, op zowel interprovinciaal als gewestelijk niveau. Zo zullen de jeugdspelers van VK Dadizele ook actief kunnen blijven in Dadizele en wordt er belang gehecht aan het behalen van het interprovinciaal label voor het jeugdvoetbal in Roeselare.”  

Daarnaast drukt de voorzitter de wens uit om snel te gaan voetballen op Schiervelde, zowel met het eerste elftal als met het dameselftal: “We zouden graag zo snel als mogelijk deze transfer maken, zodat ook onze supporters kunnen kennismaken met deze uitstekende accommodatie. We zijn hierbij afhankelijk van de mogelijke herstart van de competitie. Uiterlijk volgend voetbalseizoen 2021-2022 willen we daar letterlijk de aftrap geven”.

Schepen Henk Kindt: ”We ontmoetten in het najaar verschillende investeerders die we de kans gaven om hun project toe te lichten en die we beoordeelden op basis van financiële stabiliteit, lokale verankering en leefbaarheid van de jeugdwerking, dit in nauwe afstemming met vzw KSV Roeselare Jeugd, die haar voorkeur uitdrukte."

Structurele samenwerking met Club Brugge

Club Brugge toonde, gaandeweg de verdere evolutie van de gesprekken, interesse om samen te werken met de jeugdwerking waar mogelijk én om Club NXT en Club YLA een nieuwe speellocatie aan te bieden. Zo zullen alle thuiswedstrijden van Club NXT, dit seizoen actief in 1B, vanaf volgend seizoen 2021-22 op Schiervelde te zien zijn, net als de dameswedstrijden die live op tv komen.  

Club verwoordt de samenwerking als volgt: “Club NXT, werd dit seizoen gastvrij ontvangen in het stadion te Lokeren. Voor volgend seizoen werd, in samenwerking met het stadbestuur van Roeselare, een oplossing dichter bij huis gevonden."

De verhuis van Club NXT is de eerste stap in een nauwere samenwerking tussen Stad Roeselare en Club Brugge waarbij de trainingsfaciliteiten in Roeselare optimaal zullen worden benut en Brugse knowhow ter beschikking kan gesteld worden van KSVR Jeugd. In de toekomst zullen de oefenterreinen rond Schiervelde naar analogie van het Basecamp de uitvalsbasis vormen voor de middenbouw (U13 tot en met U16) van Club NXT.
In de samenwerking met Club Brugge worden voldoende garanties ingebouwd voor het gedeeld gebruik van zowel velden als infrastructuur binnen dit nieuwe partnerschap, inclusief de jeugdwerking. Daarboven engageert Club Brugge zich mee om de bestaande accommodatie in goede staat te onderhouden.

En verder?

De afgesproken principes worden verder concreet uitgewerkt in overeenkomsten tussen de betrokken actoren dit voorjaar.

 

 

  • KSV Roeselare
Toon vergrote weergave in een popup (KSV Roeselare)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?