Erkenning voor Roeselare als onroerendeerfgoedgemeente

7 mei 2020

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, erkent de stad Roeselare als nieuwe onroerenderfgoedgemeente. “Steeds meer lokale besturen maken eigen plannen voor het behoud van hun erfgoed”, zegt minister Diependaele. “Roeselare ontwikkelt enkele boeiende initiatieven op vlak van ondersteuning. Dat is geweldig nieuws voor het lokale erfgoed.”

Een erkende onroerenderfgoedgemeente heeft een eigen onroerenderfgoedbeleid. Ze neemt een aantal bevoegdheden over van het agentschap Onroerend Erfgoed, zoals advies bij aanvragen van sloop- en kapvergunningen, behandelen van meldingen van archeologisch onderzoek en bepaalde toelatingen aan beschermd erfgoed. Er zijn nu in totaal 22 erkende onroerenderfgoedgemeenten in Vlaanderen.

Roeselare wil als erkende onroerenderfgoedgemeente haar imago van historische stad behouden en nog versterken. Er zal aandacht zijn voor het stadhuis met belfort, het oud gemeentehuis van Rumbeke, Ter Posterie, het Brandweerarsenaal – Wielermuseum, de toren van de Sint-Michielskerk, het oud gemeentehuis van Oekene, het herbestemmen van verschillende kerken en kapellen, en het restaureren van orgels.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Roeselare denkt aan een eigen renovatiepremie, woningtypetoets en bouwmeesterprogramma. Met een renovatiehuurcontract zal het mogelijk zijn om verwaarloosd erfgoed aan te kopen en te laten renoveren. Veelbelovende initiatieven die getuigen van creativiteit en goede wil ten opzichte van het erfgoed.”

De stad heeft reeds een aantal lokale erfgoedinitiatieven, zoals vzw Roeselaarse Kiosk, Orgelkring Adriaan Willaert en de Roeselaarse Klokkengilde, waarmee afsprakennota’s zijn opgesteld. 

Bij de uitvoering van haar erfgoedbeleid zal de stad Roeselare zich laten bijstaan door IOED Bie/Radar. Roeselare wil de eigen expertise, die reeds aanwezig is in de diensten Cultuur en Omgevingsvergunningen, verder uitbouwen en is bezig met de oprichting van een onroerenderfgoedadviesraad en een ‘kwaliteitskamer’.

  • Sint-Michielskerk
Sint-Michielskerk
x
Kan ik je helpen?