Extra controle op zwerfvuil en sluikstort tijdens Week van de Handhaving

29 september 2020

In 2019 registreerde de Stad 1450 meldingen van zwerf- en sluikstorten, voor dit jaar staat de teller al op 1037 meldingen. Ondanks alle inspanningen blijft dit een groot probleem.

Tijdens Week van de Handhaving slaan Stad Roeselare, OVAM, MIROM, de gemeenschapswachten, politie en de GAS-vaststellers de handen opnieuw in elkaar. Tussen 5 en 12 oktober zullen er extra gerichte acties ondernomen worden aan gekende sluikstortlocaties rond glasbollen, straatvuilnisbakken en  kledingcontainers. Op 11 hotspotlocaties voorziet de stad een eyecatcher waarbij duidelijk wordt aangetoond dat sluikstorten echt niet ok is.     

Overtreders die betrapt worden, riskeren een GAS boete, maar de handhavingsweek wordt breder benaderd en geïnterpreteerd. Er is ook ruimte voor sensibilisering en het aanmoedigen van sociale controle.

Zwerfvuil en sluikstort is niet enkel een probleem in Roeselare. Drie op de vier Vlamingen ergeren zich eraan. Het leidt tot vervuiling van bodem en rivieren, zorgt voor een onveilig gevoel op straat en betekent een verspilling van recycleerbare materialen. Bovendien kost de opruim de belastingbetaler handenvol geld.

In Vlaanderen wordt de hoeveelheid zwerfvuil geschat op 20.000 ton per jaar, goed voor een prijskaartje van meer dan 164 miljoen euro per jaar om dit op te ruimen.

Wat is nu het verschil tussen zwerfvuil en sluikstorten? Hier bestaat nog steeds heel wat verwarring rond. Het resultaat is immers hetzelfde: afval op de grond. Wat verschilt is het uitgangspunt.

Zwerfvuil is het achterlaten van klein afval op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Bijvoorbeeld sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes … die terechtkomen op het openbaar domein.

Afval van zaken die onderweg geconsumeerd werden onmiddellijk na gebruik in een straatvuilnisbak deponeren, dat is de beste manier om zwerfvuil te voorkomen.

Sluikstorters daarentegen ontwijken bewust de inzameling van huisvuil of bedrijfsafval. Ze laten afval achter op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde bakken of containers. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die in straatvuilnisbakken worden achtergelaten, dumpingen op locaties en het achterlaten van afval bij glasbollen, textielcontainers en dergelijke.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?