Gezuiverd afvalwater als alternatieve waterbron

2 augustus 2018

Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. In West-Vlaanderen is er daardoor al enige tijd een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen. Concreet betekent dit dat pompen uit de Mandel niet langer is toegestaan. Daarbovenop is ook het alternatief, namelijk pompen uit het Kanaal Roeselare-Leie niet langer mogelijk door de aanwezigheid van blauwalgen. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Daarom mag er niet langer water gecapteerd worden voor o.a. de besproeiing van gewassen of als drinkwater voor vee. Opnieuw slecht nieuws dus voor de landbouwers die vrezen voor schade aan hun teelt.

Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron. Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo mag het gezuiverd afvalwater niet rechtstreeks in contact komen met groenten of fruit die rauw worden gegeten. Een fruitboom begieten met het water kan dan weer wel. Bevloeiing van akkers en velden is dus mogelijk met gezuiverd afvalwater.

Ook bedrijven voelen de gevolgen van de aanhoudende droogte. Ook voor hen zijn verschillende toepassingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld voor het spoelen van tankwagens of als koeling.

Meer informatie: www.aquafin.be/effluent-ophalen