Gratis speekseltesten voor jeugdorganisaties

16 juli 2021

Stad biedt samen met Kiwanis gratis speekseltesten aan voor jeugdorganisaties

In Roeselare gaan jaarlijks ongeveer een 40tal jeugdgroepen op zomerkamp. Een aantal onder hen zijn al vertrokken of staan vertrekkensklaar. Ook in augustus vertrekken nog een aantal groepen voor wat het mooiste kamp van het jaar zou moeten worden.

Hoewel vanuit het jeugdwerk niet gevraagd wordt om vooraf te testen voor binnenlandse kampen, namen een aantal verenigingen het initiatief om zich te testen via zelftesten. Zo kwamen de voorbije week een aantal besmettingen vroeg aan het licht. De Stad is zeer dankbaar voor hen die reeds op eigen initiatief deze testen hebben uitgevoerd.

Jeugdorganisaties kunnen nu gratis testen aanvragen

De Stad wil nu een stap verder zetten en is zeer blij met het initiatief van Kiwanis 1 en de ondersteuning van AZ Delta. We doen dit door aan verenigingen gratis speekseltests aan te bieden die ze kunnen afnemen vooraleer ze op kamp vertrekken.

Kiwanis en Stad delen de kosten

De verschillende Kiwanis-serviceclubs in Roeselare zijn zeer begaan met alle jeugdbewegingen in Roeselare en bieden nu ook hun financiële steun aan in de kosten die verbonden zijn aan deze testen. Het is voor de jeugdorganisaties geen evidente keuze om hun kampen af te breken of te moeten afgelasten omwille van (de kans op) besmettingen.

Bovendien gaat de oproep ook ruimer dan Roeselare. Met deze mooie samenwerking hoopt Kiwanis dat ook andere steden en serviceclubs aangemoedigd worden en initiatief nemen om steun te bieden aan jongeren.

Keuze voor speekseltest

De speekseltest is zeer betrouwbaar. De stalen worden in het labo van AZ Delta gescreend, net zoals dat ook bij de PCR-test gebeurd. Zo kiest de Stad voor een test die nog betrouwbaarder is dan de zelftests die op de markt zijn. De test afnemen kan door de leden zelf, wat ook de organisatie ervan gemakkelijker maakt. De resultaten worden vervolgens geregistreerd voor contacttracing en opvolging door medische diensten.

De verenigingen worden door de Stad gecontacteerd met alle nodige info hieromtrent.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?