Heraanleg Park van de Walle

Het stadsbestuur maakt ook in 2017 werk van een aantrekkelijker en groener Roeselare. Eén van de ambitieuze doelstellingen van de stad is de aanleg van een zogenaamde Groene Draad, een gordel van aaneengeschakelde groenzones die het stadscentrum met de stadsrand moet verbinden.

In dat kader gaan op vrijdag 13 januari ook de werken aan Park van de Walle van start. Verschillende aspecten worden onder handen genomen: de toegankelijkheid wordt verbeterd, maar naast een algemene opfrisbeurt van het park zijn ook veiligheid en zichtbaarheid belangrijke aandachtspunten.

De heraanleg begint met het vellen van bomen en het rooien van struiken. Samen met de architect wordt vooraf aangegeven welke bomen er gerooid mogen werken. Voor de start van de werken zullen er ook werfhekkens geplaatst worden.

Tijdens het rooien van de bomen kunnen een aantal parkeerplaatsen in de Westlaan tijdelijk onbereikbaar zijn. Ook de voetpaden rond het park zijn mogelijk een tijdje ontoegankelijk. In de buurt van het kapelletje worden de voetpaden zeker heraangelegd. Verder verwachten we weinig tot geen hinder. Als alles verloopt zoals gepland, zullen de werken tegen het bouwverlof afgerond zijn.