Herbestemming water Spillebad

8 augustus 2018

Vorige zondag sloot het Spillebad definitief de deuren en daarmee ook een hoofdstuk af van de Roeselaarse geschiedenis. Water is een kostbaar goed. Stad Roeselare wou dan ook iets nuttigs doen met het water en bekeek de laatste dagen de verschillende mogelijkheden.

De aanhoudende droogte van de voorbije weken is dramatisch voor de land- en tuinbouw. Daardoor rees het idee al snel om het Spillebadwater ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouwers. Probleem echter was de grote hoeveelheid chloor in de 1.300.000 liter water. Het chloorgehalte was tot drie maal te hoog om het te gebruiken voor land- en tuinbouwdoeleinden zoals bijvoorbeeld het besproeien van gewassen.

Chloor verdwijnt uit water onder andere door beweging en beluchting. Uit een zwembad is dat onder andere door de vele zwemmende en spelende mensen, maar ook door de glijbanen waardoor water gestuwd wordt. Sinds de sluiting van het Spillebad op zondag heeft men de toediening van chloor stopgezet, maar de pompen laten draaien. Het water bleef daardoor in beweging en de beluchting zorgt voor verdamping van het aanwezige chloor.

Dagelijks nam men een waterstaal om het chloorgehalte te controleren. Gisterenmiddag bleek het water de juiste kwaliteit te hebben om te kunnen inzetten.

Stad Roeselare heeft nu beslist om het water inderdaad ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouw, wat betekent dat land- en tuinbouwers aan het Spillebad water kunnen gaan halen. Het Spillebadwater kan gebruikt worden voor akkerbouw, grasland en hoeveverwerking. Voor boom- en fruitteelt, glastuinbouw, substraatteelt, vollegrondsgroenten is het water niet geschikt.

Om het organisatorisch vlot te laten verlopen, moet men contact opnemen met schepen voor land- en tuinbouw Marc Vanwalleghem.