Infomomenten voor actieplan Rumbeke

21 september 2021

In de gemeenteraad van 27 september wordt een voorstel van actieplan rond mobiliteit en verkeersveiligheid voor Rumbeke voorgelegd.

Op 26 en 27 oktober krijgt de ruime bevolking van Rumbeke de kans om tijdens infomomenten kennis te maken met het voorstel van actieplan en de maatregelen die naar voor geschoven worden om op korte termijn (periode 2022 – 2024) te gaan realiseren.

Veiligheid volgens het STOP-principe

Het STOP-principe, dat in prioritaire volgorde aandacht schenkt aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privaat vervoer, wordt als leidraad gehanteerd. Meer stappen en trappen biedt niet enkel voordelen op vlak van mobiliteit maar heeft tegelijk ook heel wat gezondheidsvoordelen. Het STOP-principe vormt ook een leidraad om tot een beter evenwicht te komen van de publieke ruimte.
Je op een duurzame en veilige manier kunnen verplaatsen staat bovenaan de prioriteitenlijst van deze nieuwe visie. Dat kan onder meer door de realisatie van een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk. Om de mobiliteitskeuzes te ondersteunen, moet ook de publieke ruimte hier en daar een aangepaste inrichting krijgen. Zo krijgt elke deelnemer aan het verkeer de correcte plaats en ruimte die hij/zij nodig heeft om zich veilig te verplaatsen in Rumbeke.

Het gaat over acties die op korte, middellange en lange termijn mogelijk zijn:

  • veilige en duidelijke kruisunten
  • ruimere zone 30 en schoolstraten
  • slim en veilig fietsnetwerk met 15-tal fietsstraten
  • circulatiemaatregelen om de verkeersafwikkeling in het centrum van Rumbeke vlotter te laten verlopen
  • realiseren van een hoppinpunt om vlot te kunnen overstappen op verschillende vervoersmiddelen bv van de bus op de fiets 

 

  • circulatieplan Rumbeke - Koestraat
Toon vergrote weergave in een popup (circulatieplan Rumbeke - Koestraat)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?