Nieuws

13 Februari 2019

De stakingsactie van vandaag levert weinig hinder op bij de stadsdiensten:

12 Februari 2019

Deze winter worden er in ’t West-Vlaamse hart zo maar eventjes 45 landschapsplannen bij landbouwers en particulieren in het buitengebied uitgevoerd. Zo’n plan omvat de aanplant van streekeigen bomen, hagen, houtkanten en/of fruitboomgaarden.

12 Februari 2019

Deze maand lanceert Ketnet voor de vijfde keer de actie Move tegen Pesten. Wegens overweldigend succes, gaan ze ook dit jaar opnieuw stippen zetten tegen pesten met de ‘STIP IT’ actie.

8 Februari 2019

Opgelet voor wie inschreef voor de groepsaankoop Groene Stroom van de provincie West-Vlaanderen.

5 Februari 2019

De komende jaren zullen de spoorwegbermen in Roeselare een grondige onderhoudsbeurt krijgen. Dit alles om de diensttoegangen voor het spooronderhoud door Infrabel toegankelijk te maken. Daarnaast moeten invasieve plantsoorten plaatsmaken voor inheemse heesters en kruidachtige.

29 Januari 2019

Update winterdienst 1 februari 2019 - 14.04 uur

De Spiraalbrug werd opnieuw open gesteld voor gebruik. 

Strooiactiviteiten 31 januari - 1 februari 2019

Er wordt opnieuw sneeuw verwacht en dus gaan onze strooidiensten deze nacht weer op pad. 

19 april 2018

Elk Telt wil innovatieve projecten subsidiëren binnen de Stad Roeselare om zo de kansen voor alle inwoners te verhogen en er voor te zorgen dat ieder individu binnen onze stad meetelt.

23 Januari 2019

Als jij je afvraagt waarom de stad jouw straat niet strooit, terwijl we dat wel doen in andere straten, dan is dat een gevolg van het strooiplan. Met dat plan maken we de wegen en fietspaden zo snel en efficiënt mogelijk ijs- en sneeuwvrij aan de hand van een weldoordachte aanpak.

23 Januari 2019

Belangrijk nieuws voor de inwoners van Roeselare waar er vandaag afvalophaling is. Door de extra sneeuw die afgelopen nacht viel, is de ophaling verstoord. De afvalophalers zijn deze ochtend wel uitgereden en doen wat ze kunnen.

16 Januari 2019

Nachtopvang "De Noorderbrug" zoekt vrijwilligers.

11 Januari 2019

Opgelet! De verkeerslichten op het kruispunt Veldstraat - Koning Albert I-laan zijn defect gedurende het weekend. Gelieve er rekening mee te houden dat de verkeersborden gelden. 

11 Januari 2019

Aquafin start in het voorjaar van 2019 met het project 'Moorslede Noord' Dit project bestaat uit het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en het plaatsen van een collector.

8 Januari 2019

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.

8 Januari 2019

Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025.

Het ontwerp bevat