Lancering enquête leeftijdsvriendelijke gemeente

3 mei 2018

Een leeftijdsvriendelijke stad is een inclusieve en toegankelijke omgeving die actief ouder worden promoot. Een leeftijdsvriendelijke stad stimuleert actief ouder worden door het verbeteren van de levenskwaliteit van de oudere via het optimaliseren van de fysieke, materiële, natuurlijke en sociale omgeving. Een leeftijdsvriendelijke stad geeft iedereen de kans deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven en beslist niet over ouderen, maar treedt met hen in dialoog.

58-68-jarigen staan op de wip van een nieuwe levensfase. Het pensioen is in aantocht of net achter de rug. De kinderen zijn het huis uit, maar tegelijkertijd dient de zorg voor kleinkinderen of ouders zich aan. De generatie is wat zoekend, naar een nieuwe tijdsinvulling, nieuwe contacten, nieuwe verhoudingen met buren, familie en vrienden, of heel praktisch, een nieuwe woning. Een generatie die ouder dan jong is maar te jong om zich oud te voelen.

Om de stad en het aanbod optimaal af te stemmen op deze generatie, gaat Stad Roeselare in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel in dialoog met deze leeftijdscategorie. Via groepsgesprekken en enquêtes worden thema’s als maatschappelijke participatie, mobiliteit, publieke ruimte, wonen, zorg,… uitgediept.

Daarnaast wordt ook het potentieel aan vrijwilligers binnen deze leeftijdscategorie onderzocht en gekeken hoe deze leeftijdscategorie als klankbordgroep voor het beleid kan optreden.

Ben je tussen de 58 en 68 jaar en woon je in Roeselare? Krijg een stem in het beleid van de komende jaren van Stad Roeselare en vul hier je enquête in tegen 28 mei.

Naast online, kan de enquête ook op papier worden ingevuld. Deze exemplaren worden verspreid via verenigingen, dienstencentra en op aanvraag via beleidsontwikkelingmens [at] roeselare.be. De papieren enquêtes kunnen bezorgd worden via de dienstencentra, het Welzijnshuis of het Stadhuis.