Maatregelen code oranje blijven van kracht

20 juli 2018

Update 13 augustus: 

De laatste dagen viel er toch al wat regen uit de lucht. Daarmee zijn de uitgeputte voorraden echter nog niet aangevuld, code oranje blijft dus van kracht. Zolang provinciegouverneur Carl Decaluwé het politiebesluit niet opheft, blijft het niet toegelaten de wagen te wassen of planten water te geven met leidingwater. Met put- of regenwater kan dit wel, maar enkel tussen 18 u ’s avonds en 10 u ‘s morgens. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 2 augustus:

De maatregelen blijven behouden met een beperkte versoepeling: besproeien met regen of putwater, beregenen van gewassen kan vanaf 2 augustus tussen 18 u. en 10 u. De mogelijkheden voor captatie uit de bevaarbare waterlopen zijn echter niet onuitputtelijk. Met een verder zakkend waterpeil komt de waterkwaliteit in het gedrang. Voor het poldergebied zijn er de toenemende verziltingsrisico’s. Bovendien zijn er bepalingen voor te waarborgen minimale waterpeilen. De monitoring van de waterkwaliteit gebeurt voortaan wekelijks.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naar aanleiding van het politiebesluit dat gisteren door provinciegouverneur Carl Decaluwé werd uitgevaardigd, kwam deze ochtend de Crisiscel Droogte van de stad Roeselare opnieuw bijeen. Deze cel bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse stadsdiensten (o.a. Projecten Openbaar Domein, Onderhoud Openbaar Domein, experten Water, experten Landbouw, experten Groenaanleg en -onderhoud) en de schepen bevoegd voor water en landbouw.

Het politiebesluit verbiedt onder meer het gebruik van water uit het publieke drinkwaternet voor het afspuiten van motorvoertuigen, het vullen van particuliere zwem- en plonsbaden (<100 liter), het vullen van vijvers en fonteinen, het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen en zo verder. Het gebruik van regen- of putwater voor deze activiteiten is wel toegelaten, op strikte voorwaarde dat dit gebeurt tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens. De reden hiervoor is dat het water tijdens de warmste uren van de dag veel te snel verdampt en op die manier verloren gaat.

Uiteraard volgt stad Roeselare ook de provinciale instructies en neemt daarom enkele maatregelen.

De waterrondes van de stad worden opnieuw bijgestuurd: er wordt slechts water gegeven voor 8 uur ’s morgens en na 20 uur ’s avonds. Alle niet essentiële groen wordt niet langer bewaterd. Enkel de recent aangelegde beplanting, de eenjarige aanplantingen of beplantingen die kostbaar zijn (recent geplante bomen op en rond de nieuw aangelegde pleinen) krijgen nog water. Er wordt daarvoor geen water getrokken uit de Mandel, enkel nog uit het Kanaal. Water halen uit het Kanaal is nog mogelijk omdat er momenteel enkel een captatieverbod geldt voor alle onbevaarbare waterlopen.  

Daarnaast werden ook de fonteintjes aan het station gisterenavond al stilgelegd. Ondanks het feit dat het gebruikte water wordt gerecupereerd, gaat er teveel water verloren omwille van verdamping.  

Ook de aannemers die projecten uitvoeren in opdracht van de stad en de diverse sportclubs moeten dezelfde instructies volgen. Voor landbouwers geldt hetzelfde. Allen mogen niet langer water uit de Mandel halen, maar wel uit het Kanaal. Hiervoor moeten zij een captatieaanvraag indienen bij de Vlaamse Overheid.    

De aanhoudende droogte zorgt ook voor brandgevaar. In alle natuurdomeinen van West-Vlaanderen geldt een algemeen rook- en vuurverbod. Omwille van veiligheidsoverwegingen worden de publieke barbecuetoestellen in het Stadspark tijdelijk weggenomen.

Meer informatie: www.west-vlaanderen.be/waterschaarste