Meer groen en kleur voor de spoorwegbermen

5 Februari 2019

De komende jaren zullen de spoorwegbermen in Roeselare een grondige onderhoudsbeurt krijgen. Dit alles om de diensttoegangen voor het spooronderhoud door Infrabel toegankelijk te maken. Daarnaast moeten invasieve plantsoorten plaatsmaken voor inheemse heesters en kruidachtige.

 Diensttoegang Infrabel terug toegankelijk

Diverse bomen en struiken op de spoorwegberm tussen de Spiraalbrug en tunnel aan de Traxsite zullen gesnoeid worden. De firma Krinkels NV zal deze taak uitvoeren in de week van 4 februari. Het snoei- en knotwerk is belangrijk zodat deze scheuten de spoorweg niet hinderen en de diensttoegang niet belemmeren.

Stad Roeselare heeft een beheersovereenkomst met Infrabel om de spoorwegberm in het stadscentrum zelf te beheren. Het doel is om meer kwalitatief, kleurrijk groen in het stadscentrum te krijgen. Dit groenproject maakt deel uit van de aanpak van de volledige herinrichting en het verkrijgen van een groenere stationsomgeving.

 Kleurige en geurige spoorwegbermen

Met deze acties willen we meer biodiversiteit en natuur in de stad krijgen en zo een groenere en aangename leefomgeving creëren voor de bewoners van de stationsbuurt.  Daarom gaan we in een latere fase de strijd aan met de invasieve Japanse Duizendknoop. Daarnaast zaaien we op verschillende locaties bloemenmensgels in en planten we inheems bosgoed aan.

Het inzaaien van de bloemenmengsels zal gebeuren via hydroseeding. Hydroseeding is een techniek waarbij een mengsel van houtvezels, natuurlijke lijm, water en bloemen- en/of graszaden, op de bermen wordt gespoten. Deze aanpak is ideaal voor het inzaaien van grote oppervlaktes en steile hellingen. Het bloemenmengsel is samengesteld uit inheemse kruidachtige bloemen en planten die goed gedijen langs spoorwegbermen.

Een dergelijke kleurrijke inheemse vegetatie heeft heel wat voordelen. Het is goed te onderhouden en het brengt veel kleur op de spoorwegbermen. Bovendien is deze inzaai een verrijking voor de biodiversiteit in de stad en dat is een pluspunt voor bijen, vlinders, vogels en andere nuttige diertjes.