Minder vrachtwagens in de Veldstraat en proefopstelling in de Jules Lagaelaan.

7 december 2021

Stad Roeselare neemt drie maatregelen in de Jules Lagaelaan, Veldstraat en Trakelweg om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming aan en rond het station en de kop van de vaart te verbeteren.

Autoverkeer krijgt tijdens daluren doorgang aan het busstation.

Proefopstelling
Tijdens de werkzaamheden in de Ardooisesteenweg (februari-december 2022) wordt een proefopstelling geplaatst om de doorstroming in de stationsomgeving te garanderen.

Tijdens de daluren krijgt het autoverkeer in één richting doorgang vanaf de Jules Lagaelaan via het busstation richting Beversesteenweg. Zo krijgt wie uit het zuiden van Roeselare komt een extra mogelijkheid om richting het noorden van de stad te rijden.

Om die nieuwe beweging in combinatie met de aanwezigheid van voetgangers, fietsers en busverkeer op een veilige manier te organiseren, worden de nodige maatregelen genomen.

 1. De proefopstelling is enkel toegankelijk binnen bepaalde tijdsvensters in daluren, dus op momenten wanneer er geen schoolgaand verkeer is en er geen extra drukte ontstaat van aan- en wegrijdende bussen.
 2. De proefopstelling kan enkel in één richting worden gebruikt, komende van de Jules Lagaelaan in de richting van de Beversesteenweg. Niet omgekeerd.
 3. Doorrijden is niet toegestaan voor het zwaar gemotoriseerd verkeer (tonnagebeperking 3,5 ton en hoogtebeperking tot 3m).
 4. Er komt een verkeerslicht in de Jules Lagaelaan ter hoogte van het busstation. Dit licht wordt uiteraard ook afgestemd op de reeds bestaande lichtenregeling aan de Ardooisesteenweg.
 5. Er komt een slagboom die omlaag blijft tijdens de spitsuren, dus de momenten waarop de doorgang niet toegelaten is.
 6. De huidige ANPR-camera blijft behouden in functie van handhaving.
 7. Er wordt een zone 30 ingevoerd op het busstation en in de Jules Lagaelaan

Monitoring
De proefopstelling loopt vanaf 14 februari 2022 en blijft actief tot eind 2022. In die periode wordt de situatie gemonitord, onder andere door verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen voor en tijdens de proefopstelling. In december 2022 volgt een evaluatie op basis waarvan zal beslist worden of de proefopstelling leidt tot de bijsturing van de toekomstige bereikbaarheid en doorstroming rond het station, zoals opgenomen in het bestuursakkoord.

Minder vrachtwagens in de Veldstraat.
Tussen de Koning Albert I-laan en de Guido Gezellelaan/spoorwegviaduct zal enkel nog vrachtverkeer met lokale bestemming toegelaten worden. Onder het viaduct, in het deel tussen de Guido Gezellelaan en de Trakelweg wordt alle vrachtverkeer verboden.
De concrete uitvoering van deze beslissing wordt nog verder voorbereid. Dit wordt samen bekeken met de acties voor een nieuw circulatieplan in Rumbeke.

Kop van de vaart gaat (enkel) open voor vrachtverkeer met bestemming in de Trakelweg.

De Trakelweg krijgt opnieuw een aansluiting op de rotonde aan de kop van de vaart, enkel voor vrachtwagens met een bestemming in de Trakelweg (zone vanaf de rotonde tot aan de Bruanebrug). Er gelden  duidelijke beperkingen:

 1. De mogelijkheid bestaat enkel in één richting, namelijk vanaf de rotonde naar de Trakelweg.
 2. Dit geldt enkel voor vrachtverkeer met bestemming in de Trakelweg en dus niet voor doorgaand verkeer.
 3. De controle hierop zal gebeuren via het principe van een vrachtwagensluis, door middel van ANPR-technologie met koppeling van hoogte- en breedtedetectie.

Deze maatregel wordt verder technisch voorbereid met het oog op uitvoering in de loop van 2023. Op dat moment wordt immers voorzien dat de rioleringswerken in de Spanjestraat en de Vaartstraat en de inrichtingswerkingen op de Granero-site achter de rug zijn.   Zo zullen extra maatregelen genomen om de veiligheid van fietsers te garanderen:

 • Ter hoogte van het spoorwegviaduct komen er slimme verkeerslichten  in afwachting van een volledige scheiding met het gemotoriseerd verkeer via bijvoorbeeld een fietsersbrug
 • Langs de Trakelweg en via de kop van de vaart wordt een fietspad aangelegd met plateaus en middeneilanden om het fietsverkeer tussen centrum via de Spiraalbrug naar Krottegem en omgekeerd veilig te maken
 • busstation
Toon vergrote weergave in een popup (busstation)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?