Minister Crevits steunt Roeselaarse projecten in het kader van City of Things

11 december 2019

Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor economie en innovatie, kent ruim 3,1 miljoen euro toe aan 13 projecten in 9 steden en gemeenten in het kader van City of Things. Het gaat om projecten die maatschappelijke uitdagingen op lokaal vlak aanpakken en innovatieve technologie voor oplossingen gebruiken. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer veiligheid, energie, verminderen van nachtlawaai en waterbeheersing.

Voor deze projecten krijgt stad Roeselare steun:

Rainbrain – Waterbeheersing rond de Collievijverbeek (299.396 euro)

Het project beoogt de ontwikkeling en het testen van een Big Data en IoT geconnecteerd waterplatform, RAINBRAIN, dat het hart van een slim stedelijk waterbeheer vormt. RAINBRAIN zal een datagedreven beslissingsondersteunend instrument zijn, inzetbaar in het kader van strategische planning, bij de ontwikkeling van waterbeheersings- en andere stedelijke infrastructuur, en in het kader van realtime monitoring en sturing van het watersysteem. Het zal in staat zijn om sturing en beheer van uiteenlopende publieke en private waterassets te faciliteren, op elkaar af te stemmen en op een intelligent manier te automatiseren. RAINBRAIN helpt om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en verhoogt de efficiëntie van de bestaande waterinfrastructuur.
 

Real Time City Dashbord: toegang alle diensten tot real time data en gebeurtenissen (248.480 euro)

De stad beschikt vandaag al over verschillende sensoren, specifieke IoT platformen, een data warehouse met BI rapportering, een master data management plan van aanpak, acties en processen om kwaliteit te verbeteren, enz. Daar het aantal oplossingen en leveranciers in stijgende lijn is, wordt dit op termijn een moeilijk te beheersen geheel en ontstaat het gevoel dat men door de bomen het bos niet meer ziet.
Om die redenen wil Roeselare naar 1 realtime city dashboard gaan waar alle monitoring afspraken zichtbaar zijn op een soort van ‘controlemuur’ en tegelijkertijd willen we dat alle alarmen op één plaats uniform kunnen worden beheerd.
 

  • Collievijverbeek
Collievijverbeek
x
Kan ik je helpen?