Nieuws

16 november 2017

Herbekijk de lancering Plan Roeselare Ondernemen

Op 16 november lichtte de stad haar strategisch plan PRO toe. Aan de hand van sprekers en panelgesprekken werden de ambities voor Roeselare toegelicht.

10 november 2017

Update 21.15 u.

Het gemeentelijk rampenplan is opgeheven. We hebben vastgesteld dat de geurhinder ontstaan is door waterstofsulfide. De schadelijke gevolgen daarvan zijn beperkt gebleven tot binnen de muren van het gebouw zelf.

------------------------

14 november 2017

Samen met vrijwilligers doet stad Roeselare fijn stof-metingen. Langs vastgelegde routes en met een meetinstrument wordt black carbon of roet in kaart gebracht. Straks kan de fietser aan de hand van de luchtkwaliteitskaart zelf routes uitstippelen waar ze minder blootgesteld worden aan roet.

14 november 2017

Van dinsdag 28 november 2017 tot en met dinsdag 9 januari 2018 wordt de dinsdagmarkt verplaatst. De Grote Markt wordt in die periode ingenomen door de ijspiste en het kerstdorp. Daardoor zullen de marktkramen van de Grote Markt verhuizen naar de Ooststraat en de Noordstraat.

13 november 2017

Deze gedichtenwedstrijd richt zich tot kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar.
Vanuit alle inzendingen zal op 25 januari (gedichtendag) een kind-stadsdichter geselecteerd worden die in de kijker wordt gezet.

7 november 2017

Het Welzijnshuis #VANRSL roept Roeselarenaars op om de komende weken led-lampen te kopen via de actie Led’s save the planet en zo mensen in armoede te steunen bij hun inspanningen om hun energiefactuur te laten dalen.

Aanleiding

7 november 2017

In 2018 komt de gemeenteraad 10 keer samen. De zittingen vinden telkens plaats in de gemeenteraadszaal en vangen aan om 19 u. De zittingen zijn openbaar.

31 oktober 2017

Duivenpopulaties zijn een bekend beeld in de stad. Als de populaties te groot worden, kunnen ze overlast veroorzaken. De oorzaak van een zeer grote duivenpopulatie is in de meeste gevallen het ongecontroleerd voederen van de dieren.

Waarom voeder je beter geen duiven?

11 oktober 2017

Momenteel gaat een e-mail rond met als titel 'Kennisgeving van verkeersovertreding'. Deze wordt zogezegd verstuurd vanuit overtredingen [at] stadsbestuurroeselare.be, maar zo'n e-mailadres hebben wij niet bij de stad.