Mondmaskerplicht in schoolomgevingen

13 november 2020

Gezien de heropflakkering van de Covid-19 epidemie was het aangewezen om aanvullende lokale maatregelen te nemen zoals voorgeschreven door de federale overheid. Deze maatregelen komen er omdat verdere risico’s kunnen beperkt worden en de verspreiding van Covid-19 kan tegengegaan worden.

De stad kreeg via diverse kanalen het signaal dat in schoolomgevingen de social distance moeilijk kan worden bewaard voor en na schooltijd. Dit zijn drukke momenten waarbij veel leerlingen tegelijk buiten komen en waar ouders buiten dicht bij elkaar wachten op hun kind. Hiervoor zal vanaf maandag bij de opening van de scholen de reeds geldende mondmaskerplicht voor iedereen boven de 12 jaar worden verfijnd. Dit in de omgeving van elke instelling die onderwijs aanbiedt (kleuteronderwijs, lager onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs). Met omgeving wordt bedoeld: een perimeter van 50 meter, te rekenen vanaf de schoolpoort. Deze verplichting geldt telkens een half uur voor en een half uur na de opening of sluiting van de school. Deze maatregel wordt geafficheerd aan de schoolpoort.

Kris Declercq, burgemeester : “We moeten de kinderen en jongeren de meest veilige manier naar school laten gaan en alles in het werk stellen dat het aantal besmettingen ook buiten de schoolpoort tot een minimum worden beperkt.”

Verder blijven de vroegere federale en lokale regels van kracht. Mondmaskerplicht boven de 12 jaar :

 • wanneer de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden.
 • in het kernwinkelgebied, de recyclageparken en op de TRAX-site.
 • op alle markten, zowel in open lucht als overdekt, zowel op openbaar domein als op privaat domein en onafhankelijk van het type goederen dat wordt aangeboden.
 • op alle openbare speelpleinen en nog toegankelijke sportterreinen.
   

Het dragen van een mondmasker is niet verplicht in voormelde zones:

 • voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond- en neusbescherming kunnen dragen.
 • voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen (auto, moto, …), uitgezonderd elektrische fietsen, speedelecs en elektrische steps.
 • voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken).
 • voor beoefenaars van een sportactiviteit.
   

De gekleurde zone geeft aan waar je verplicht een mondmasker moet dragen op het openbaar domein. Binnen de zone wordt deze boodschap herhaald door affiches.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?