Netwerkmoment Elk advies telt

Stad Roeselare biedt de mogelijkheid aan organisaties uit de stad, binnen de sectoren welzijn en onderwijs, om vernieuwende ideeën uit te werken. Inspirerende, innovatieve en kwaliteitsvolle projecten kunnen rekenen op een subsidie van de stad.
We ontvingen 18 creatieve projecten, die we graag voor advies willen voorleggen.
We geven iedereen de kans om een advies te helpen formuleren over de ingediende projecten. Dit advies moet het college van burgemeester en schepenen ondersteunen in hun keuze welke projecten kunnen gesubsidieerd worden.

Vrijdag 2 juni, 12 u. tot 15 u., Stadhuis, Botermarkt 2, 8800 Roeselare.

Wil je meer info?