Nieuw ondersteunend taalaanbod Stad en OCMW Roeselare

27 oktober 2020

Net als vorige jaren organiseren Stad en OCMW Roeselare opnieuw een ondersteunend taalaanbod voor kleuters en leerlingen van het lager onderwijs die opgroeien in een taalarme omgeving (laaggeletterde of anderstalige gezinnen).

Vorig schooljaar hebben we dit aanbod omgevormd op basis van onze praktijkervaringen. De COVID-19 pandemie heeft ons extra met de neus op de feiten gedrukt dat het inzetten op taalverwerving van fundamenteel belang is voor veel kinderen. Onze keuze om het anders aan te pakken, werd hierdoor enkel maar bevestigd.

Wat is er nieuw?

De naam alleen al: we spreken vanaf dit schooljaar van taalkriebel en taalatelier

Taalkriebel:

 • Richt zich op kleutertjes van het 1ste en 2de kleuterklasje.
 • Studenten van de VIVES gaan op weg met de kleuters via tien voorlees- en spelmomenten. Dit zit vervat in hun stage-opdracht.
  De gezinnen worden nauw betrokken in dit traject via huisbezoeken, maar omwille van de corona-epidemie pakten we het dit jaar anders aan.
  De studenten ontwikkelden creatieve filmpjes waarbij er gewerkt wordt aan taalstimulering.
  Uiteraard worden er een aantal huisbezoeken afgelegd zodat ze ook de kleuter en het gezin leren kennen!
 • Daarnaast werken we met vrijwilligers. Zij gaan met vertel- en speltasjes aan huis, want taalverwerving komt er niet alleen via voorlezen.
  Gezien de lopende veiligheidsmaatregelen ligt de werking met de vrijwilligers stil. Vanaf het moment dat we terug veilig huisbezoeken kunnen afleggen, starten we dit traject opnieuw.
 • De kleuters worden aangemeld via de zorgcoördinatoren.
 • Namen van kinderen mag je doorgeven aan Lieke Van Cann via lieke.van.cann [at] roeselare.be of onderwijs [at] roeselare.be.

Taalatelier:

 • In tegenstelling tot vorige jaren gaan we voor een echt taalbad waarin kinderen worden ondergedompeld.
 • We splitsen de groep op in twee subgroepen, gezien het verschillende ontwikkelingsniveau.
  We menen hiermee beter tegemoet te komen aan hun leermogelijkheden.
 • We werken vanaf schooljaar 2020-2021 in cyclussen van zeven weken.
  In die zeven weken richten we ons op een bepaalde wijk en op de scholen die in deze wijk gelegen zijn.
  Gezinnen die in deze wijk wonen, maar school lopen op een andere plaats, mogen ook aangemeld worden door de zorgcoördinatoren van de school waar ze naar school gaan.
 • Waar landen we met ons aanbod in 2020-2021?
  • Oktober - december 2020: BS De Ring - BS Hagewinde - BS Vikingschool
  • Januari - maart 2021: BS De Brug - BS Vrije Centrumschool - BS St. Lutgart
  • April-juni 2021: BS Windekind - BS De Vlieger- BS de Verrekijker
 • We spreken telkens af op woensdagnamiddag
 • Dit traject is niet langer vrijblijvend zoals vorige jaren. We vragen een engagement van de volledige zeven weken.

Groepen:

 • Groep 1: kinderen van de 3de kleuterklas tot en met kinderen van het 3de leerjaar
  Leerkrachten en vrijwilligers dompelen de kinderen onder in een intensief en speels taalbad gedurende zeven weken. De nadruk ligt op taalverwerving.
 • Groep 2: kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar
  Arktos vzw biedt op een speelse manier leuke activiteiten. We leggen de nadruk op vrije tijd en werken zo aan spelenderwijs taalverwerving.

Meer info:

Ellen Derluyn, diensthoofd Brugteam Roeselare
Welzijnshuis Roeselare
Stad & OCMW Roeselare
brugteam [at] roeselare.be
051 80 59 00

Lees meer artikels over:

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?