Nieuwe stadhuis blijft op site Botermarkt

19 juni 2019

De plannen zijn er al langer, maar de kogel is door de kerk. Tegen 2024 wil de Stad op de huidige locatie een nieuw modern en open stadHUIS in gebruik nemen waar elke Roeselarenaar fier kan op zijn. Bovenal wordt het nieuwe stadHUIS een slim gebouw met een duurzame voorbeeldfunctie. Het wordt de werkplek van zo'n 300 stadsmedewerkers, die nu verspreid zitten over verouderde en vaak onaangename kantooromgevingen.  

In Roeselare werd de voorbije jaren al stevig ingezet op het verbeteren van de dienstverlening. Zo werd in 2016 de loketwerking van heel wat stadsdiensten, die op verschillende locaties te vinden waren, centraal ondergebracht in het stadHUIS op de Botermarkt. Het huidige stadhuiscomplex, waar ook de diverse diensten in de Zuidstraat meegerekend worden, stoot evenwel al langer op haar infrastructurele
limieten: de moeilijke toegankelijkheid voor mindervaliden, de ligging van het onthaal, de kleine wachtruimte op piekmomenten, de situering van een aantal diensten op de tweede verdieping, … Het gebouw is verouderd, en bovendien allesbehalve energiezuinig en onderhoudsvriendelijk. 

De voorbije maanden werden de verwachtingen scherp gezet en werd grondig nagedacht over de locatie. Daarbij liet het bestuur zich inspireren door externe adviezen en studies. Daaruit bleek dat een grondige renovatie van het bestaande gebouw niet interessant is en budgettair niet haalbaar is.  

Waardevolle centrale locatie 

De stadsbestuur kiest er weloverwogen voor om op de huidige locatie te blijven, pal in het stadscentrum. De totale projectsite omhelst het gebied tussen de Botermarkt, de Grote Markt, de Zuidstraat en de Patersstraat. Ook de voormalige politiesite is hier inbegrepen. 

De locatie in het hart van de stad is enorm waardevol omdat deze het centrum versterkt. Bovendien blijft de integratie met het historisch gedeelte op de hoek van de Botermarkt en het interbellum gedeelte op de hoek van de Grote Markt en de Zuidstraat met deze keuze behouden.  

 

Het feit dat de Stad eigenaar is van de grond, en dus ook geen grond meer moet verwerven, heeft eveneens een rol gespeeld in de besluitvorming.  

Historisch gedeelte blijft ontmoetingsplek 

Het stadsbestuur zal verder ook een subsidiedossier samenstellen voor de renovatie van de buitenste schil van het historisch gedeelte van het stadhuis. Het “Oude Stadhuis” met belfort is aangeduid als UNESCO werelderfgoed, en blijft met zijn grote
historische waarde ook in de toekomst een belangrijke functie als ontmoetingsplek
innemen.  

Architecturale kwaliteit van de projectsite 

Het stadsbestuur gaat voluit voor een nieuwbouw waar elke burger met open armen ontvangen wordt en waar elke medewerker zich thuis voelt.  Het stadHUIS wordt een transparant en open huis waar elke Roeselarenaar trots kan op zijn.  

De Stad hecht veel belang aan de architecturale kwaliteit van een harmonieus en aantrekkelijk gebouw en de inpassing van dit gebouw in de bestaande omgeving. Het nieuwe stadHUIS moet een meerwaarde creëren en de uitstraling van Roeselare als dynamische centrumstad versterken. 

De hoofdfunctie van het project is een modern, dienstverlenend kantoor voor de burger.  Bij het ontwerp en de ontwikkeling wordt bekeken of er combinaties mogelijk zijn met andere invullingen zoals diensten, wonen of handel en horeca. Deze blijven evenwel ondergeschikt aan het stadHUIS. De Stad heeft niet de ambitie om zelf de rol van projectontwikkelaar op te nemen.  

Het nieuwe stadHUIS zal een duurzaam gebouw zijn: er wordt maximaal ingezet op het beperken van het energieverbruik en het aanwenden van duurzame energiebronnen. Zorgen voor toegankelijkheid, het creëren van een gezond binnenklimaat, het aanwenden van herbruikbare materialen en het beperken van het waterverbruik zijn maar enkele van de vele concrete maatregelen die binnen dit kader genomen zullen worden. Naast een doordacht ruimtegebruik wordt er ook rekening gehouden met
levenscyclus-benadering waardoor het beheer, het onderhoud en de aanpasbaarheid van het gebouw een belangrijke rol gaan spelen. 

Ook het inbrengen van groen op de site draagt bij aan de duurzaamheid van het project. Bij de ontwikkeling van het projectgebied en het ontwerp van het nieuw stadHUIS wordt ook aandacht besteed aan het creëren van open en toegankelijke ruimte, het integreren van beplanting, het actief gebruik maken van daktuinen, … 

Voorbeeldgebouw 

Voor het stadsbestuur was het van meet af aan duidelijk: het nieuwe stadHUIS moet een duurzame voorbeeldfunctie vervullen. Daarom bestaat de ambitie er in om het nieuwe gebouw onafhankelijk te laten certifiëren op vlak van duurzaamheid. Het
gebouw moet uiteraard ook in die andere ambitie passen, om van Roeselare een smart city te maken. Dat betekent dat het nieuwe stadHUIS een slim gebouw moet worden: logisch ingedeeld voor publiek en diensten, ruimtebesparend en gebruik makend van innovatieve technologie en slimme technieken op vlak van verlichting en verluchting.  

Een nieuw stadHUIS moet de aantrekkingskracht van de Stad als werkgever bovendien verhogen: een inspirerende, veilige en comfortabele werkomgeving voor medewerkers waarmee de Stad talent kan behouden en aantrekken. 

Planning 

De Stad wil het nieuwe gebouw tegen 2024 in gebruik nemen. Daarvoor wordt in eerste instantie in de gemeenteraad van 25 juni een procedure opgestart voor de aanstelling van een multidisciplinair ontwerpteam. Dit team zal een concept ontwikkelen voor de ruimtelijke invulling van de volledige projectsite.  

De kostprijs van het gebouw wordt bepaald na aanstelling van het ontwerpteam. De Stad voorziet de nodige middelen in het meerjarenplan.  

In elk geval maakt het nieuwe gebouw een stevige besparing mogelijk: een sterke vermindering van het energie- en waterverbruik, schoonmaakkosten, onderhoud van gebouw, een besparing op ruimte, … 

Dienstverlening gegarandeerd tijdens de bouwwerken 

Een nieuwbouw op de huidige locatie betekent uiteraard dat de bestaande gebouwen plaats zullen maken en gesloopt zullen worden. Dit betekent dat alle stadsdiensten tijdelijk elders zullen gehuisvest worden. Een toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening naar de burger wordt hoe dan ook tijdens de werkzaamheden gegarandeerd in het stadscentrum.  

 

  • site Botermarkt waar stadhuis kan ingeplant worden
Toon vergrote weergave in een popup (site Botermarkt waar stadhuis kan ingeplant worden)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?