Ondersteuning van erkende vluchtelingen

19 Februari 2018

Stad Roeselare ontving extra middelen van de Vlaamse Regering om de integratie van erkende vluchtelingen te ondersteunen.

De keuze voor de besteding van deze middelen viel op vier acties:

1. Versterken van het Team Integratie
In het Lokaal Opvanginitiatief worden vluchtelingen opgevangen. Het team dat hen begeleidt, wordt uitgebreid en krijgt meer taken. Zo zal dit team de mensen verder begeleiden, ook als ze niet langer in het LOI wonen. Ze zoeken samen een zinvolle dagbesteding voor de vluchtelingen.
Een aantal 'asielbuddy's' staat het team bij. Deze mensen zijn Roeselaarse burgers die zich als vrijwilliger inzetten voor de vluchtelingen. Het Team Integratie zal die asielbuddy's ondersteunen.
 

2. Psychische hulpverlening
Mensen op de vlucht voor oorlogssituaties hebben dikwijls traumatische zaken meegemaakt: de dood van geliefden, materieel verlies, het gedwongen verlaten van de streek waar men woont,... kunnen een zware impact hebben op het psychisch welzijn.
Solentra is een Brusselse organisatie die gespecialiseerd is in transculturele traumatherapie. Zij zullen zelf een aantal begeleidingen van patiënten op zich nemen, maar willen ook organisaties die met vluchtelingen werken, ondersteunen. 
 

3. Zorgen voor geschikte huisvesting
Geschikte huisvesting vinden voor vluchtelingen is niet altijd evident. Daarom wil de stad verschillende middelen samenvoegen om mensen uit kansengroepen, w.o. dus ook vluchtelingen, meer kansen bieden om een geschikte woning te vinden door eigenaars en immokantoren financieel aan te moedigen om hun woning aan deze mensen toe te wijzen. Een renovatiepremie voor eigenaren van woningen moet zorgen voor een beter huisvestingsaanbod.
 

4. Toeleiders in diversiteit
Een begeleider in diversiteit is iemand die nieuwkomers zeer concreet helpt bij alle mogelijke problemen die men ondervindt wanneer men in Roeselare komt wonen: administratieve hulp, wegwijs maken in het sociale- en het vrijetijdsaanbod in de stad, een antwoord vinden op vragen waar mensen mee zitten,... is slechts een greep uit de taken van een begeleider.