Onderwijs en welzijn werken wonderwel samen in Roeselare

8 mei 2018

Scholen en welzijnsorganisaties uit Roeselare nemen het heft in handen om gelijke kansen te bevorderen.

De schoolbesturen van alle Roeselaarse scholengemeenschappen tekenen op 8 mei het charter ‘wonderwel in RSL’.

De Roeselaarse basisscholen engageren zich tot positieve beeldvorming over kwetsbare gezinnen en kansarmoede, een kostenbewust gelijkekansenbeleid en een menswaardige opvolging van onbetaalde schoolrekeningen.

Om dit te realiseren wordt samengewerkt met ouders en aanwezige dienst- en hulpverlening in de stad.

De stad ondersteunt het basisonderwijs en actoren in het realiseren van dit charter via

  • Financiële ondersteuning voor de uitvoering van projecten
  • Coaching of procesbegeleiding van het schoolteam
  • Een brugfiguur onderwijs legt de verbinding tussen ouders, scholen en dienst- en hulpverlening in de stad
  • Kennisuitwisseling en netwerking tussen onderwijs en welzijn