Op stap na school

13 september 2018

Hoe het begon…

Maart 2017 - Een lentewoensdagnamiddag … vanuit de stad organiseert men binnen het kader van “elk telt” een netwerkmoment tussen onderwijs en tal van organisaties. Aan tafel wordt gedebatteerd over gelijke kansen, armoede, brede scholen, problematieken binnen en buiten de school…op tafel ligt een subsidievoorstel klaar voor nieuwe kansenbevorderende projecten….
Het tafelgesprek zindert na bij drie directies  (Vrije Centrumschool, SBS De Brug en Go Ring)... Het subsidieproject willen ze samen met enkele organisaties uitbouwen tot een zinvol, duurzaam project : een project dat kansen geeft aan elk kind, een project dat school en buitenwereld verbindt, een project waar elk kind en ouder kan proeven van mogelijkheden binnen onze stad Roeselare…

Mei 2017 – Een projectvoorstel wordt ingediend. De drie scholen vormen samen met het Agentschap Integratie en Inburgering, vzw de Trompet en de brugfiguur van de stad een stuurgroep die het project verder concreet vorm zal geven.

Inhoudelijk wil het project alle kinderen bereiken en hen op woensdagnamiddag laten proeven van allerlei activiteiten door externe organisaties zodat ze enerzijds hun eigen talenten ontdekken, proeven van diverse activiteiten en daardoor de link leggen naar het sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod dat binnen de stad door diverse verenigingen, organisaties aanwezig is. Samen met de brugfiguur wordt gekeken dat elk kind daartoe de kans heeft. Een reflectiemoment nadien met ouders en aanbieders van het proefmoment geeft de mogelijkheid om dit proeven te laten smaken tot meer…

Juni 2017 – Het “brede school” projectvoorstel kan rekenen op heel wat waardering vanuit het stadsbestuur en wordt een subsidie van 25000 euro toegekend.

September 2018 – De stuurgroep zoekt en vindt een bijkomende partner die de hele organisatie van het project op zich wil nemen: VOC OpStap vzw. Meteen vertaalt zich dit in een naam voor dit brede schoolproject : “Opstap na school”. Mag “Opstap na school” een “opstap” zijn voor zoveel kinderen …

Hoe “opstap na school” evolueerde…

Schooljaar 2017-2018

Hoeveel en welke kinderen van de scholen vinden de weg niet naar een vereniging? Hoe besteden ze hun vrije tijd? Welke interesse hebben kinderen? Waarom zijn ze geen lid van een organisatie? Wat denken ouiders? …

Het eerste semester werd een antwoord gezocht op bovenstaande vragen via een uitgebreide enquête naar ruim 500 kinderen en ouders.

Enkele markante vaststellingen:

- 36 % van de ondervraagden zijn niet aangesloten bij een club of vereniging.

- 60 % gaat niet naar een club of vereniging op woensdagmiddag, zij geven duidelijk aan geen invulling te hebben op woensdagnamiddag.

- zowel leerlingen die reeds in een club of vereniging zitten, als zij die geen enkele verbintenis hebben, vinden het moeilijk om aan te geven wat ze echt graag doen.

- 19 % van de ouders geeft aan een nood aan invulling op woensdagmiddag te ervaren bij hun kind.

- 84 % van de ouders geeft aan dat ze niet in het bezit van een vrijetijdspas zijn, 18% weet niet wat een vrijetijdspas is.

- bij het peilen waarom een invulling op woensdag moeilijk is, geeft 33% van de ouders aan dat dit omwille van de kosten is, 24 % heeft vervoersproblemen, 35% heeft moeite met kennis van het aanbod.

- 66% van de ouders zouden hun kind laten deelnemen aan middagactiviteiten door de school georganiseerd.

Vanuit deze enquête werden voor het tweede semester drie activiteiten op woensdagmiddag georganiseerd: een activiteit waar sportclubs zich voorstelden, een activiteit waar verenigingen dans aanboden en een woensdagactiviteit rond manuele expressie.
Na elke activiteit organiseerde vzw Opstap de zaterdag nadien een terugkommoment waar ouders met verenigingen in contact konden komen, waar plaats was voor vragen en uitwisseling.

Het succes van deze drie activiteiten was een schot in de roos. Elke activiteit lokte tussen de 100 en 150 kinderen. De reflectiemomenten op zaterdag waren een waardevolle ervaring voor ouders en het project.

Nadenken over een vervolgjaar en het opnieuw indienen van een project, gekoppeld aan het enthousiasme van de drie scholen en deelnemende organisaties was dan ook niet moeilijk. Maar de ambities mochten nog verder liggen: meer activiteiten, meer deelnemende organisaties aan de middagen, nog meer zoeken naar verbintenissen in de stad zelf, een duidelijker profilering van “opstap na school” en zoeken naar een verduurzaming van het initiatief. Om dit nog beter te bewerkstelligen werd naast VOC Opstap vzw ook vzw Arktos aangesproken. Twee enthousiaste organisaties die het intiatief sterk kunnen ondersteunen.

Eind juni kreeg het project met een projectsubsidie van 30000 euro van de stad een nieuwe boost. “Opstap na school 2.0” was er klaar voor.

Schooljaar 2018-2019

Nog voor de start van het schooljaar werden de nieuwe doelstellingen verder uitgewerkt. Vzw Arktos gebruikt de expertise voor het organiseren van de woensdagmiddagen, vzw Opstap vult aan met de reflectiemomenten op zaterdag naar ouders toe. Dit schooljaar presenteren de drie scholen gezamenlijk 10 activiteiten op woensdag en reflectiemomenten op zaterdag.

Zo laten we dit schooljaar onze kinderen kennismaken met jeugdverenigingen, het kenniscentrum ARhus, pleintjes en ontdekplekjes in de stad, de stedelijke academies, verrassende zaken voor een buitenspeeldag en een binnenspeeldag, STEM en techniek, dieren en tuinieren…de inspiratie is eindeloos.

“Ah zo…”, denkt u…

“Ah zo…”, denkt u. “Enkele woensdagnamiddagen en zaterdagen organiseren. Is dat zo uniek?...”

Zeker weten!

  • Dit project is een netoverschrijdend project. Directies staan met volle goesting achter het initiatief, werken samen aan het project… Leerlingen komen activiteiten en workshops volgen in elkaars school. Om kinderen alle kansen te geven is elke grens er één teveel.
  • Dit project is zoeken, maar tegelijk een antwoord op de vraag “hoe breed kan een school zijn?”. Heel breed als je het ons vraagt. De activiteiten op woensdag verglijden van schooltijd naar speel- en vrije tijd… maken moeiteloos de overgang tussen wat zich binnen de schoolmuren afspeelt en wat er buiten.
  • Het initiatief gaat actief op zoek naar talenten van kinderen. Wat boeit, wat triggert, hoe kunnen we onze kinderen via de school nog meer goesting laten krijgen. We geven hen koffielepeltjes vol smaken van alles wat leeft binnen onze stad.
  • De school organiseert geen speciale woensdagmiddagactiviteiten. Het aanbod wordt gezocht bij verschillende verenigingen, in wat leeft net buiten de schoolpoort, op pleintjes, in de stad… verbindend en vindplaatsgericht werken naar de buitenwereld toe.
  • De drie scholen werken samen met een aantal vzw’s… Voor beiden is dit een boeiende ervaring, af en toe afwijken van eigen ideeën, luisteren en respect hebben voor identiteit, proberen op elkaar in te spelen….en het werkt aanstekelijk! Een oproep aan zovele instellingen om samen met lokale vzw’s of partners te zoeken naar samenwerking en meerwaarde.
  • Samen met de brugfiguur wordt voortdurend gezocht dat elk kind de kans krijgt om te ontdekken en te beleven. Wie mindere kansen heeft of vanzelf krijgt wordt aangemoedigd om deel te nemen. Ouders worden aangesproken en overtuigd om kinderen alle kansen te geven.
  • Er is meer dan de activiteit. Op zaterdag worden ouders uitgenodigd om na het zien van het enthousiasme van hun kind misschien verder te zoeken naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. Ouders gaan in interactie met verenigingen, durven communiceren over mogelijke zaken die hen weerhouden om hun kind een vrijetijdsengagement te laten aangaan. Tegelijk ervaren verenigingen en organisaties ook waarom sommige kinderen en ouders de weg naar een lidmaatschap zo moeilijk vinden