Openbare verlichting in Roeselare: niet donker maar duurzaam licht

14 november 2022

De afgelopen weken bestudeerde de Stad Roeselare, samen met Fluvius en de veiligheidsdiensten de mogelijkheid om de openbare verlichting te doven in het kader van de energiekostenbesparing. Die oefening werd nu afgerond.

De Stad kiest hierbij bewust voor een stad waar leefbaarheid, veiligheid en comfort gegarandeerd blijven voor elke Roeselarenaar, maar uiteraard ook voor een verantwoorde financiële kostenbesparing

Concreet worden volgende maatregelen genomen:

  • Vanaf maandag 14 november starten de werkzaamheden om de monumentenverlichting voortaan te doven tussen 23 u en 5 u ’s ochtends en dit op weekdagen.
  • Buiten de grote ring, waar er reeds volledige LED-verlichting aanwezig is, wordt deze LED-verlichting tussen 22 en 6 u met 50 % gedimd.
  • Binnen de grote ring, waar er nog geen volledige LED-verlichting aanwezig is, blijft de verlichting behouden, maar wordt er versneld geïnvesteerd in LED-verlichting in de volgende jaren.
  • De voorbije jaren investeerde de Stad reeds in een volledige LED-kerstverlichting, die heel energiezuinig is.  De gezellige kerstverlichting wordt echter, met uitzondering van van het Stationsplein waar eind november de kerstmarkt start, gehalveerd in de tijd en pas ontstoken na Sinterklaas tot het tweede weekend van januari.

 

Roeselare is koploper van de West-Vlaamse centrumsteden wat het aantal reeds ver-LED-e straten betreft, zodat een volledige doving niet noodzakelijk is.  Door dit ver-LED-ingspatroon zelfs te versnellen wordt onze stad niet donker, maar duurzamer op het vlak van verlichting. Bovendien is een belangrijke overweging hierbij dat Roeselare reeds een grote energiebesparing realiseert door het uitgebreide LED-netwerk.

Voor het niet verledde binnengebied werd per zone gekeken waar de openbare verlichting kon worden gedoofd met een maximale aandacht voor veiligheid. Zowel voor de kern van Roeselare als voor het gebied tussen de grote en de kleine ring bleek doven bijgevolg niet aangewezen.

Het doven van niet verledde verlichting vergt bovendien een manuele aanpassing van elke afzonderlijke cabine. Een huzarenstukje dat niet alleen 50.000 euro kost maar ook pas afgerond zou kunnen worden tegen het najaar van 2023. Middelen die de Stad Roeselare liever inzet in het versneld verledden van haar openbare verlichting. Daardoor kan de openbare verlichting al tegen 2028 voor 100% uit LED bestaan in plaats van tegen 2030 zoals oorspronkelijk voorzien.

De besparing door versneld verledden compenseert de besparing die het selectief doven zou opleveren op termijn ruimschoots. In 2024 en 2025 levert het doven van de lichten op weekdagen tussen 23 uur en 5 uur aan de actuele elektriciteitstarieven 420.000 euro op. De opbrengst van de versnelde verledding bedraagt voor die jaren tot 520.000 euro.

  • straatverlichting westlaan
Toon vergrote weergave in een popup (straatverlichting westlaan)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?