Opschorting openbare onderzoeken

27 maart 2020

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort.

Concreet betekent dit dat alle lopende openbare onderzoeken sinds 24 maart 2020 gedurende een volledige maand stopgezet werden. De openbare onderzoeken die lopende waren, zillen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn vandaag nog niet gekend.

Meer informatie volgt later. 

x
Kan ik je helpen?