Optimalisering verkeersknooppunt Schaapbruggestraat - Rumbeeksegravier

13 maart 2018

Het stadsbestuur streeft naar veilig fietsverkeer. Om dat te kunnen garanderen, voert de Stad heel wat ingrepen uit. Een van die fietsingrepen is het optimaal inrichten van het verkeersknooppunt Schaapbruggestraat en Rumbeeksegravier. Op donderdag 15 maart start de aannemer, in opdracht van Stad Roeselare, met het uitvoeren van die werken.

Veiliger fietsverkeer

Tijdens de werken worden in de Rumbeeksegravier vrijliggende fietspaden en een extra rijstrook voor auto’s in de bocht aangelegd. In de Schaapbruggestraat, richting Kolenkaai, wordt het fietspad aangesloten op het jaagpad. 

De werken starten op donderdag 15 maart en nemen zo’n drietal maanden in beslag, mits gunstige weersomstandigheden.

Veilige omleiding tijdens werken

De werken hebben natuurlijk ook een impact op het verkeer in de regio. Daarom vond een overleg plaats tussen Stad Roeselare, de politie en de verschillende omliggende bedrijven en werd er een omleidingsplan opgemaakt.

We stellen natuurlijk ook de veiligheid van de fietsers voorop. Daarom zal het fietsverkeer omgeleid worden en moeten de fietsers aan de lichten in de Mandellaan even te voet verder. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van alle weggebruikers bewaard blijft, worden er extra politiecontroles gehouden.