Overzicht werken openbaar domein

Steeds meer mensen willen in onze stad wonen. Anderen willen hier investeren in bedrijven en winkels. Elk van hen willen we de ruimte geven die ze nodig hebben. De beschikbare ruimte is evenwel beperkt. We springen er dan ook behoedzaam mee om: doordacht investeren we in een aantal weloverwogen projecten om de openbare ruimte in onze stad te verbeteren.

Om jou over die projecten te informeren, valt deze week in elke brievenbus van de stad een folder. De folder geeft niet alleen een overzicht van de belangrijkste werken die we dit jaar nog uitvoeren. We vertellen ook en vooral waarom we dat doen en hoelang die werken duren. Tot slot geven we mee welke impact ze hebben op het verkeer.

Als je wil weten welke werken in jouw buurt worden uitgevoerd, vind je hier een handige digitale overzichtskaart.