Pleegzorgstad Roeselare bedankt pleeggezinnen VANRSL

17 november 2021

Als Pleegzorgstad werd in Roeselare in 2021 het actieplan pleegzorg’ opgemaakt en gelanceerd. Binnen dat actieplan zijn enkele speerpunten opgenomen: jaarlijks organiseert de stad een ontmoetingsmoment voor pleeggezinnen, is er een attentie voorzien en wordt er samengewerkt aan sensibiliserings- en wervingscampagnes samen met Pleegzorg Vlaanderen.

Er wordt ook ingezet op een meer toegankelijk aanbod voor pleeggezinnen. Het nieuwe subsidiereglement vrijetijdsparticipatie voorziet voor hen dan ook een vrijetijdspas waarmee vrijetijdsactiviteiten goedkoper worden.

Roeselare telt momenteel 57 pleeggezinnen die instaan voor de zorg van 64 pleegkinderen en 5 pleeggasten. Het jaarlijkse ontmoetingsmoment wordt dit jaar geannuleerd. Tijdens zo’n moment is het de bedoeling om als Stad in dialoog te gaan met pleeggezinnen en ons aanbod af te stemmen met hun noden. Het moment wordt op een later tijdstip hernomen maar er wordt dit jaar nog een leuk geschenk voorzien voor elk pleeggezin.

Vragen en suggesties over pleegzorg zijn ook in 2021 welkom via 1788 [at] roeselare.be

Wil je zelf jouw thuis delen? En wil je graag pleeggezin of gastgezin worden? Of wil je gewoon wat meer weten over pleegzorg? Vraag dan een infopakket aan of schrijf je in voor een infoavond in de buurt via www.pleegzorgvlaanderen.be

  • kind met hartje
Toon vergrote weergave in een popup (kind met hartje)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?