Project klein erfgoed

20 april 2018

De stad wenst verder werk te maken van het onderhoud en instandhouding van haar religieus, militair en historisch erfgoed
Zowel de stadsdiensten, de leerwerkplaats 'Do-Kit', gespecialiseerde firma’s als inwoners van de stad zelf, nemen die taak voor hun rekening.

In bijhorende foto show vind je enkele foto’s terug van recente realisaties.

Daarnaast wenst de stad de namen te verzamelen van vrijwilligers die nu, of toekomstgericht willen meehelpen aan het onderhoud van deze erfgoed objecten.

Interesse? Mail naar vrijetijd [at] roeselare.be met vermelding van 'onderhoud en restauratie van erfgoed'. De stad neemt dan verder contact op met je.