Reactie Infrabel op wachttijden overweg Herdersstraat

18 november 2019

Reactie Infrabel op vraag naar wachttijden aan overweg Herdersstraat

Vandaag, maandag 18 november, vond er op vraag van de Stad een overleg plaats met Infrabel en Siemens. Aanleiding was de blijvende vraag van inwoners om te zoeken naar een oplossing voor de vaak lange wachttijden (tot 8’) aan de overweg Herdersstraat wanneer de slagbomen naar beneden zijn.

De Stad vroeg Infrabel naar de haalbaarheid om de wachttijden in te korten. Hun antwoord was negatief en dit omwille van volgende redenen:

Veiligheid en stiptheid

I.f.v. de veiligheid van het spoorverkeer wordt via schakelaars/detectielussen, ingebouwd langs het spoorwegtracé op welbepaalde afstanden t.o.v. de spoorwegovergangen, een sluitingsbevel doorgegeven aan de spoorwegoverganginfrastructuur (lees: slagbomen). Tot drie jaar geleden lag de schakelaar/detectielus voor de spoorwegovergang t.h.v. de Herdersstraat net voorbij het station van Roeselare. Door aanpassing van de reglementering (extra veiligheidsmarges) en technologische ontwikkelingen (automatisering) moest de schakelaar drie jaar geleden zo’n 300 meter vroeger geplaatst worden, waardoor het signaal voor het sluiten van de spoorwegovergang t.h.v. de Herdersstraat nu gegeven wordt net voor de trein komende van Lichtervelde het station van Roeselare binnenrijdt.

Geen handmatige aansturing

Vroeger (eveneens tot drie jaar geleden) waren er seingevers aanwezig in de NMBS-stations. Zij konden handmatig groen licht geven en zo een impact uitoefenen op de wachttijden aan overwegen. Door herstructureringen binnen Infrabel werden een aantal functies anders ingevuld, waardoor er in Roeselare geen seingever meer aanwezig is. Op vandaag wordt dan ook alles technisch aangestuurd met behulp van ondergrondse detectielussen die werden aangelegd langs het volledige spoorwegennet. 

In theorie zou de automatische aansturing van het sluiten van de spoorwegovergang, waardoor de slagbomen al sluiten net voor de trein komende uit de richting van Lichtervelde het station binnenrijdt, omzeild kunnen worden door daar opnieuw een manuele sturing in te voeren. In de praktijk zou dat echter betekenen dat de trein daardoor tussen het station van Lichtervelde en het vertrek in het station van Roeselare er 3 minuten extra zou over doen t.o.v. de huidige situatie. Die extra tijd wordt veroorzaakt door enerzijds de lagere snelheid waarmee men richting station Roeselare zal kunnen rijden (veiligheidsprocedure) en anderzijds door de extra wachttijd vanaf het sluiten van de deuren van de trein om de manuele aansturing van het sluiten van de spoorwegovergang te voorzien. In functie van de stiptheid en de doorstromingstijden van de trein is dergelijke bijsturing niet toelaatbaar voor de NMBS.

Omwille van bovenstaande redenen acht Infrabel het niet mogelijk om de wachttijden in te korten.

Tot 6 december is Infrabel aan het werk aan de overweg Mandellaan / Zeger Malfaitstraat. We raden chauffeurs komende vanuit Rumbeke aan om de omleiding te volgen richting Veldstraat en zo via de Trakelweg naar de Mandellaan te rijden. 

x
Kan ik je helpen?