River Terminal Roeselare: opnieuw in openbaar onderzoek met nieuwe garanties

22 oktober 2019

Op 4 juli 2019 diende de Vlaamse Waterweg NV een omgevingsvergunningsaanvraag in tot bouw van het overslagplatform River Terminal Roeselare (RTR) ter hoogte van de Schaapbrug. Het eerste openbaar onderzoek leverde tal van bezwaren op.

Hoewel de Stad overtuigd is van de economische en duurzame opportuniteiten dat het overslagplatform River Terminal kan bieden voor de bedrijven in en rond Roeselare, gaf ook het Stadsbestuur in september 2019 een negatief advies.

In dat advies formuleerde de Stad enkele fundamentele opmerkingen, die ondersteund werden door bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Zo bood het ingediende project onvoldoende garanties voor 2 belangrijke aspecten. Eerst en vooral verdween volgens de plannen een waardevolle bomenrij langsheen het kanaal Roeselare-Leie. Daarnaast zorgde de ontwikkeling van de River Terminal ervoor dat de fietssnelweg plaatselijk zou moeten omgelegd worden.

Geconfronteerd met deze bezwaren, besliste de Vlaamse Waterweg NV om de aanvraag te herwerken, en dit op volgende punten:

  1. Veiligheid van het fietsverkeer

De omlegging van het fietspad rond het terrein werd verfijnd en ingericht conform de Vlaamse en provinciale normen van fietssnelwegen. Dit betekent dat het nieuwe fietspad o.m. een minimumbreedte van 3 meter zal hebben. De nodige maatregelen worden voorzien om de fietsveiligheid en het fietscomfort te garanderen.

  1. Groencompensatie

58 van de te rooien bomen zijn vergunningsplichtig. Dit betekent dat het bomen betreft met een stamomtrek van 1 meter op 1 meter hoogte.

De Vlaamse Waterweg wil het rooien van deze bomen als volgt compenseren:

  • Er worden 58 nieuwe bomen (Zwarte Els) aangeplant aan weerszijden van het volledig omgelegde fietspad om de natuurlijke belevingswaarde voor de fietser volledig te behouden.
     
  • Daarnaast is er een aanzienlijke financiële compensatie van 150.000 euro. Dit bedrag staat gelijk aan de waarde van de 58 te rooien bomen. 
  • Dat bedrag zal deels gebruikt worden voor de aanplant van een extra 20 bomen voorzien in het verlengde van het omgelegde fietspad, alsook voor de aanplant van bomen op een ander, nader te bepalen locatie in Roeselare. 

Op 7 oktober 2019 werd een formeel wijzigingsverzoek ingediend op het omgevingsloket. De Vlaamse overheid keurde de wijzigingen goed, waardoor het gewijzigde project opnieuw in openbaar onderzoek gaat. Het openbaar onderzoek start op woensdag 23 oktober 2019 en loopt tot uiterlijk 23 november 2019. Het volledige dossier is in te kijken op de Dienst Omgevingsvergunningen (Botermarkt 2, 8800 Roeselare) tijdens de openingsuren of op afspraak. Ook de Stad brengt tegen 25 november opnieuw haar advies uit. De finale beslissing door de Vlaamse minister moet ten laatste genomen worden in januari 2020.

Ondertussen ging ook het Stadsbestuur in overleg met diverse actoren over de voorgestelde compensatiemaatregelen.

In verband met de bomen zat de Stad rond de tafel met burgerbeweging Meer bomen in Roeselare. De omlegging van het fietspad werd besproken met de betrokken bedrijven en overheidsinstanties.

Ook was er een afstemmingsvergadering tussen de stad, de POM, de Vlaamse Waterweg en de betrokken bedrijven die actief zijn in de kanaalzone. Daarbij werd de noodzaak voor de realisatie van de River Terminal bevestigd door de economisch actoren, dit omwille van een duurzame economische ontwikkeling en de ontwikkeling van de watergebonden industriële activiteiten aan de kanaalzone.

x
Kan ik je helpen?