Roeselare en gemeenten weren zwaar doorgaand vervoer uit dorpskernen

7 april 2017

De gemeenten Roeselare, Hooglede, Ichtegem, Kortemark, Lichtervelde, Staden en Torhout hebben een gezamelijk initiatief genomen om het doorgaand zwaar vervoer uit hun dorpskernen te weren. Dat moet de dorpskernen ontlasten en de veiligheid, bijvoorbeeld rond scholen, verbeteren.

Dit verbod zal kenbaar gemaakt worden via zonale verkeersborden. Deze borden zullen bij het binnenrijden van de zone geplaatst worden.

Er worden twee zones afgebakend:

  • een zone ten zuiden van de N35 (M.B.T. 5 ton)
  • een zone ten noorden van de N35 (M.B.T 7,5 ton)

Zwaar verkeer dat geen bestemming of herkomst heeft binnen de afgebakende zones, zal moeten rondrijden via het hogere wegennet. Zwaar verkeer dat wel een bestemming heeft in deze zone, is plaatselijk verkeer én mag de zone uiteraard nog steeds betreden. Landbouwvoertuigen mogen steeds doorrijden.

De verkeersborden worden geplaatst vanaf begin april 2017. In overleg met de verschillende politiezones zullen acties ondernomen worden om het verbod te handhaven.