Roeselare neemt maatregelen tijdens extreme droogte

21 juni 2017

Door aanhoudende tropisch warme temperaturen en het uitblijven van de nodige regenval, heeft het groen in ons land en ook in Roeselare het hard te verduren. Als gevolg van deze extreme droogte, heeft de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, op 19 juni, bij politiebesluit een captatieverbod opgelegd voor beregening vanuit waterlopen. Dit is van toepassing op recreatieve doeleinden in de provincie West-Vlaanderen. Daarom neemt ook het stadbestuur van Roeselare de nodige maatregelen om dit besluit op te volgen en over te gaan op het geven van het enkel absoluut noodzakelijke en meest strikte minimum aan water voor openbare plantsoenen.

De voorbije maanden zijn in de stad heel wat realisaties en investeringen gebeurd in openbaar groen. Om de jonge groenaanleg van deze investeringen op een gedegen wijze te kunnen beheren, is het bewateren hiervan op regelmatige tijdstippen noodzakelijk. De jaarlijkse bebloeming in de stad en de jaarlijks te renoveren sportvelden, hebben ook in deze periode van het jaar nood aan voldoende water. Echter, door de extreem warme temperaturen en het uitblijven van de nodige regenval gedurende een langere periode, heeft het groen in de stad het hard te verduren. Als gevolg van deze extreme droogte en het captatieverbod dat werd uitgevaardigd door de gouverneur van West-Vlaanderen, maakt het stadsbestuur ingrijpende keuzes inzake de watergift binnen het openbaar groenareaal.

Het spreekt voor zich dat het stadbestuur haar verantwoordelijkheid hierin neemt om dit politiebesluit op te volgen met gepaste maatregelen. De meest recentste investeringen of waar water absoluut noodzakelijk is, krijgen een prioriteitstatus toegekend. Beregening van recreatieve domeinen wordt dus op bevel van de gouverneur uitgesloten.

Om de watergift op het openbaar domein te beperken en om de strategische watervoorraden te beschermen, onderneemt de Stad Roeselare nog meer concrete maatregelen:

  • De aannemer, aangesteld door de stad, die instaat voor het verzorgen van de plantsoenen en bloemperken, krijgt de opdracht om enkel ’s morgens water te geven. Zo wordt onnodig verlies via verdamping vermeden. Daarnaast is de aannemer verplicht om enkel gebruik te maken van regenwater.
  • Het bewateren van plantsoenen door stadspersoneel zal ook in de ochtend gebeuren om verdamping tegen te gaan. Dit is een aanvullende maatregel op het werk van de aannemer. Hiervoor zal beroep gedaan worden op de regenwatervoorraad van en op de Stedelijke Ateliers. Dit gaat om zo’n 500.000 liter water.
  • Het watergeven beperken we tot de meest recente investeringen, zodat we deze in stand kunnen houden en financiële consequenties kunnen vermijden. Deze investeringen zijn beperkt in oppervlakte. Onder andere de pas aangelegde grasmatten op de Botermarkt en Marie-Louise De Meesterplein vallen onder deze prioriteitstatus. Wanneer het beregenen van deze jonge beplanting en grasmatten niet meer nodig blijkt te zijn, wordt dit ook stopgezet.
  • Het bewateren van sportvelden wordt tijdelijk stopgezet aangezien dit water afkomstig is uit het Kanaal Roeselare-Leie en dit onder het captatieverbod valt.

 

Naast de maatregelen die de stad neemt om de watergift op het openbaar plantsoen te beperken, hebben we ook beslist om tijdelijk geen onkruidbestrijding meer uit te voeren door middel van branders. Door de extreme droogte kan brandgevaar namelijk zeer reëel zijn.

De stad Roeselare doet haar uiterste best om de nodige maatregelen op te volgen. Ook als inwoner kan jij jouw steentje bijdragen om onnodig waterverbruik tegen te gaan. Daarom willen we jou vragen om bijvoorbeeld het wassen van auto’s en het vullen van zwembaden even uit te stellen. Ook het gebruik van onkruidbranders willen we ten stelligste afraden om zo geen brandgevaar te creëren.

We volgen de toestand nauwgezet verder op en passen de maatregelen aan naargelang de (weers)omstandigheden.

Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op de dienst Groen op het nummer 051 26 97 87 of projectenod [at] roeselare.be.

Contactpersonen:

Marc Vanwalleghem, Schepen van Waterhuishouding, 0474447505

Filiep Bouckenooghe, Schepen van Groenontwikkeling, Welzijn en Wonen, 0499 20 92 11

Lees meer artikels over: