Roeselare wint Agoria Smart City Award met project verkeersveiligheid

26 maart 2019

Roeselare is ‘Slimste Stad’ dankzij het project ‘Verhogen van verkeersveiligheid via machine learning. Via camera’s gemonteerd op constant rondrijdende wagens, gelinkt aan machine learning, wil Roeselare de verkeersveiligheid verhogen en van een reactieve benadering terecht komen in een proactieve benadering.

Onze visie is dat we door het inzetten van nieuwe technologieën de databank van de verkeersborden actueel kunnen houden en efficiënt de toestand op de weg kunnen aanpassen, optimaliseren. Met de huidige manuele benadering is het voor een stad onmogelijk om dit te realiseren en loop je telkens de feiten achterna. Camera’s gemonteerd op wagens die voortdurend rondrijden, gelinkt aan machine learning, bieden hier een oplossing. Met dit project willen we niet alleen onze verkeersveiligheid verhogen maar ook tot een proactieve benadering komen. 

We gaan een samenwerking aan met bPost zodat hun wagentjes die in onze stad rondrijden uitgerust worden met camera’s die non-stop het straatbeeld filmen. 
Via machine learning worden de beelden verwerkt en alle verkeersborden in kaart gebracht, inclusief locatie. Omdat we daarbij onze lokale en Vlaamse databank automatisch voeden, is er een quasi real-time inzicht in de situatie. Op basis van de foto’s kunnen we snel ter plaatse gaan bij meldingen/beelden van ontbrekende borden, nieuwe borden, borden die gebreken vertonen, borden waar groen voor hangt, borden met te veel graffiti, onleesbaar geworden borden, enz. Tegelijkertijd zal deze stap ervoor zorgen dat we proactief kunnen ingrijpen als een bord bvb. niet meer goed leesbaar is.

Op vandaag genereren en verwerken we, binnen onze organisatie, reeds meldingen van incidenten zoals graffiti, groen voor het bord, onleesbare borden, omver gereden borden, enz. Het achterliggende proces om meldingen te verwerken is operationeel binnen ons service concept de stad als één service organisatie. Hierbij kunnen burgers en stadsmedewerkers nu reeds manueel meldingen genereren. In de nabije toekomst willen we met dezelfde camera’s en dezelfde technologie de status van het wegdek in kaart brengen, zoals putten in de weg, vervaagde beschildering. Idealiter stappen ook andere gemeenten over tot gebruik van deze technologie; dan wordt verkeersveiligheid op een efficiënte manier over de stadsgrenzen heen aangepakt. 

Het concept werd in eerste instantie uitgedacht door verschillende Roeselaarse stadsdiensten: GIS Cel, Projecten Openbaar Domein, Onderhoud Openbaar Domein, cel Datamining en de dienst ICT. Na overleg met diverse partijen en het aftoetsen van verschillende pistes, kwamen we bij bPost terecht. bPost is hierin de partner die enerzijds de wagens ter beschikking stelt voor de hardware en anderzijds zorgt voor het aanleveren van de data.

Na verloop van tijd, met alle data die we verzamelen en verrijkt met verkeersreglementen, ongevallen cijfers, enz. willen onderzoeken of artificiële intelligentie kan ingezet worden om verbeter voorstellen te formuleren die vandaag niet gedetecteerd worden.

Over Agoria Smart City Award

Technologiefederatie Agoria reikt voor de vijfde keer de Smart City Awards uit aan steden en gemeenten die investeren in technologische innovaties om het leven van hun inwoners te verbeteren. Roeselare bemachtigt dit jaar de Agoria Smart City Award. Er is ook een bekroning voor vier andere steden. Zo gaat Water-Link in de komende drie jaar alle bestaande watermeters, zijnde 200.000 watermeters, kosteloos vervangen door een digitale meter. Vier Waalse gemeenten zullen gedurende één jaar een project testen met slimme sensoren voor efficiëntere afvalophaling. De stad Antwerpen pakt uit met  www.slimnaarantwerpen.be, een online mobiliteitsplatform met bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om vlot in de stad te geraken.
IDELUX Public Projects besloot om de toegang tot Smart City oplossingen te bundelen via een centrale aankoopunit. 
Vandaag in Brussel organiseert Agoria de zevende editie van het Agoria Smart City Forum & Award waarop ruim driehonderd experts, technologiebedrijven, en vertegenwoordigers van overheden aanwezig zijn. Daar kunnen ze kennismaken met nationale en internationale smart city-projecten, deelnemen aan debatten met experten en krijgen ze een demonstratie van technologische oplossingen.