Roeselare zoekt jonge stadsdichter 2019

20 november 2018

Met het project stadsdichter worden kinderen en jongeren uitgedaagd tot participatie en talentontwikkeling. Jonge dichter(s) met talent krijgen de kans om gedurende 2019 hun talent in de kijker te zetten. In een eerste fase is er een gedichtenwedstrijd, in een tweede fase gaan we met die gedichten aan de slag.

Gedichtenwedstrijd
Leerlingen uit het 5de en 6e leerjaar krijgen de kans om een gedicht te schrijven rond het thema ‘SPELEN’. Hiervoor worden gratis workshops aangeboden aan de Roeselaarse scholen. Deze workshops worden begeleid door Benjamin Sercu voor het vijfde leerjaar en Karolien Verscheure voor het zesde leerjaar. De interesse was ook dit jaar opnieuw groot. 23 klassen namen deel aan een workshop.

Maar ook wie geen workshop kon of kan meevolgen mag meedingen naar de titel van “Stadsdichter”. De wedstrijd is er voor alle kinderen uit de derde graad basisonderwijs die school lopen of wonen in Roeselare. De winnaar wordt bekend gemaakt op 31 januari, gedichtendag!

Wie wil kan nog steeds deelnemen. Dit kan tot en met 12 december 2018. Daarna gaat een professionele jury aan de slag om de nieuwe stadsdichter uit te zoeken.
Dit is de link naar de oproep en het wedstrijdreglement: https://spelenmetdestad.roeselare.be/stadsdichter-2019 

Aan de slag
In een laatste fase gaan we aan de slag met de gedichten. We integreren op verschillende manieren doorheen het jaar het winnende gedicht in het straatbeeld van Roeselare. Vorig jaar kon je het winnende gedicht van Louise Heyman en de top 5 aanschouwen op De Munt. Daarnaast vond je de top 5 op de broodzakken bij verschillende Roeselaarse bakkers. Ook in 2019 gaan we hier graag verder mee aan de slag.