Rooien populieren perceel schuttersvereniging noodzakelijk wegens dringende saneringswerken

22 oktober 2018

Tussen OVAM en de Stad Roeselare is er een samenwerkingsovereenkomst voor het saneren van het perceel van de schuttersvereniging in de Koning Leopold III-Laan. Deze saneringswerken zijn prioritair omwille van ernstige bodem- en grondwaterverontreiniging: verontreiniging door teer, asbest en diverse zware metalen.

Begin oktober zijn de aannemers gestart met de sanering van dit perceel. Dit is een eerste saneringsfase van de gronden in eigendom van de Stad Roeselare, namelijk: ‘Prairie’, Racing Club Roeselare, Schierveldse Politiehond en de schuttersvereniging.

Om deze noodzakelijke sanering uit te voeren, moet de rij populieren op het perceel van de schuttersvereniging gekapt worden. Pas dan kan men de onderliggende grond bereiken en saneren. De teerverontreiniging vormt de kern van de grondwaterverontreiniging waardoor de bomen onmogelijk kunnen blijven staan. Rond de bomen ligt bovendien een verontreinigde berm met zware metalen en asbest die ook volledig moet verdwijnen. Door de jaren heen zijn de bomen in deze berm gegroeid.

Deze sanering moet zo snel mogelijk gebeuren, want dit zorgt onder meer voor problemen met rioleringsstelsel van het naastgelegen woongebied. Tijdens een latere saneringsfase wordt de minder prioritaire grondverontreiniging gezamenlijk aangepakt met de herontwikkeling van het terrein. 

Voor de volledige herontwikkeling van dit gebied schreef de stad een ontwerpwedstrijd uit voor een toekomstig ambitieus, duurzaam en groen woonontwikkelingsproject. In het verkoopdossier staat opgetekend aan welke voorwaarden dit project moet voldoen.