Nieuws: Bossen

Nieuws: Bossen

Alle nieuws

Maar liefst 535 inwoners lieten zich zondag in KOERS registreren als orgaandonor. Het aantal geregistreerde donoren in Roeselare werd hiermee met 50 % verhoogd.

Officieel is de herfst al in het land, en al valt er nog weinig van te merken, de bomen staan op het punt om hun blaadjes los te laten. Stad Roeselare bereidt zich alvast op de bladerval voor door begin oktober de bladkorven uit te zetten. 

De stad heeft de voorbije jaren sterk ingezet op openbaar groen. Naast de aanleg van nieuwe groene zones en het vergroenen van sterk verharde locaties in de stad, vindt Roeselare het noodzakelijk om ook de bestaande groenzones en parken een flinke opfrisbeurt te geven.

Roeselare komt al sinds 2003 in het nieuws als het over luchtkwaliteit gaat. Vele acties in het verleden en het actieplan fijn stof uit 2011 hebben er voor gezorgd dat op de gekende meetpunten de luchtkwaliteit sterk is verbeterd.

Het captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in West-vlaanderen wordt opgeheven.

 Wat is toegestaan

 

Stad Roeselare en het Agentschap voor Natuur en Bos gaan van start met de aanleg van een wandellus in het Bergmolenbos. De aanleg is een nieuwe stap in de uitbouw van het stadsrandbos tot een aantrekkelijk en toegankelijk recreatiegebied.