Nieuws: Energie voor je woning

Nieuws: Energie voor je woning

Alle nieuws

Maar liefst 535 inwoners lieten zich zondag in KOERS registreren als orgaandonor. Het aantal geregistreerde donoren in Roeselare werd hiermee met 50 % verhoogd.

De stad heeft de voorbije jaren sterk ingezet op openbaar groen. Naast de aanleg van nieuwe groene zones en het vergroenen van sterk verharde locaties in de stad, vindt Roeselare het noodzakelijk om ook de bestaande groenzones en parken een flinke opfrisbeurt te geven.

Roeselare komt al sinds 2003 in het nieuws als het over luchtkwaliteit gaat. Vele acties in het verleden en het actieplan fijn stof uit 2011 hebben er voor gezorgd dat op de gekende meetpunten de luchtkwaliteit sterk is verbeterd.