Slimme mobiliteit

28 augustus 2017

Om de stad voetgangers- en fietsvriendelijker te maken, met een aantrekkelijker collectief vervoer en een vlot bereikbaar stadscentrum met een hoge belevingswaarde, zoekt het stadsbestuur permanent naar slimme oplossingen. Die oplossingen zijn gebundeld in het mobiliteitsplan.

Een beknopte folder licht dat plan toe:

Mobiliteitsfolder licht mobiliteitsbeleid van het stadsbestuur toe

Lees meer artikels over: