Stad Roeselare blijft waakzaam bij aanhoudende droogte

6 juli 2018

Stad Roeselare blijft verder waakzaam in deze periode van langdurige droogte en volgt de toestand op de voet op. Deze ochtend kwam de Crisiscel Droogte van de stad Roeselare opnieuw bijeen. Deze cel bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse stadsdiensten (o.a. Projecten Openbaar Domein, Onderhoud Openbaar Domein, experten Water, experten Landbouw, experten Groenaanleg en -onderhoud) en schepen Marc Vanwalleghem, bevoegd voor water en landbouw.

De periode van langdurige droogte blijft aanhouden; ook voor volgende week wordt er geen nieuwe neerslag van betekenis voorspeld. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijft vasthouden aan de code “geel”, de waakzaamheidsfase voor het gebruik van leidingwater. Er is geen reden tot paniek maar waakzaamheid en proactief handelen zijn wel aan de orde. De stad houdt diverse maatregelen verder aan en kijkt ook naar het nemen van extra stappen.

De waterrondes van de stad worden licht bijgestuurd: er wordt slechts water gegeven in de vroege ochtend en de late avond. Zo drukken we het risico op verdamping van kostbaar water. Alle niet essentiële groen wordt niet langer bewaterd. Enkel de recent aangelegde beplanting, de eenjarige aanplantingen of beplantingen die kostbaar zijn (recent geplante bomen op en rond de nieuw aangelegde pleinen) krijgen nog water. Er wordt daarvoor geen water getrokken uit de Mandel, enkel nog uit het Kanaal. Indien de droogte aanhoudt en er straks een captatieverbod komt om water uit het Kanaal te halen, dan worden de strategische watervoorraden aangesproken.

Ook de aannemers die projecten uitvoeren in opdracht van de stad, krijgen dezelfde richtlijnen mee. 

Er start overleg met de diverse sportclubs om hen te vragen de oppervlaktes die bewaterd worden tot een minimum te beperken en ook hiervoor water te halen uit het Kanaal en niet langer uit de Mandel. Hiervoor moeten zij een captatieaanvraag indienen bij de Vlaamse Overheid.

Er blijft constant overleg gaande rond de droogte tussen de stad Roeselare en de andere betrokken diensten en overheden. Zo bericht de stad permanent over alle nieuw genomen maatregelen naar de provinciale en Vlaamse overheden.

Verder blijven de proactieve maatregelen en raadgevingen onverkort van kracht: pas op met barbecueën, gebruik geen drinkwater om grasperken te besproeien en voertuigen te wassen, zoek verkoeling en schaduw op, zorg dat bejaarden en kinderen beschermd blijven tegen zon en uitdroging, drink voldoende en op regelmatige tijdstippen! Daarom ook blijven de fonteintjes aan het station werken: burgers zoeken hier verkoeling op en het gebruikte water wordt gerecupereerd!

De situatie blijft continu gemonitord en indien de toestand verder verslechtert komen er wellicht nieuwe maatregelen. De cel Droogte van stad Roeselare komt volgende week opnieuw bijeen en van zodra de toestand dit vereist.

Politiek verantwoordelijke
Schepen Vanwalleghem | 0474 44 75 05| marc.vanwalleghem [at] roeselare.be