Stad Roeselare lanceert Charter voor een gezamenlijke energietransitie

12 juli 2022

Op 21 juni 2022 lanceerde de Stad Roeselare de Klimaatcoalitie #VANRSL. Hiermee is het startschot gegeven voor een structurele en duurzame samenwerking tussen de Stad en de verschillende Roeselaarse organisaties, maar ook tussen die organisaties onderling. De Klimaatcoalitie stelt zich tot doel om de gemeenschappelijke uitdagingen rond duurzame warmte, duurzame energie, duurzame renovatie, groen en water samen aan te gaan en synergiën te vinden tussen de verschillende partijen. De eerste werf van de Klimaatcoalitie was duurzame warmte.

Het “Charter voor een gezamenlijke energietransitie” is de eerste concrete realisatie van die Klimaatcoalitie. Dit charter is opgesteld samen met en door installateurs van duurzame oplossingen op het Roeselaars grondgebied en onmiddellijke omgeving. Elke installateur die het charter ondertekent en de wederzijdse engagementen ondertekent, krijgt een label toegekend en wordt opgenomen in de Klimaatswitch #VANRSL beweging.

De doelstelling van het label is drievoudig.

  • Het charter formaliseert een transparant en positief engagement bij installateurs van HVAC, isolatie en hernieuwbare energie om de klimaatdoelstellingen in Roeselare bij inwoners en bedrijven in de praktijk om te zetten.
  • Het biedt ook een neutraal en betrouwbaar label dat de eindgebruiker helpt om een geïnformeerde en positieve keuze te maken voor lokale installateurs die zich inzetten voor energiebesparing, hernieuwbare energie en duurzame warmte.
  • Tenslotte motiveert het charter producenten, verdelers en installateurs om duurzame oplossingen aan te bieden die bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen in Roeselare.    
     

Het charter wordt nu voor twee jaar vastgelegd. Op 30 juni 2024 vervalt het bijhorende label voor iedereen en wordt de ondertekening van het charter hernieuwd.

Installateurs kunnen zich ten allen tijde aanmelden om het charter te ondertekenen. Dat kan via www.klimaatswitch.be/charter-voor-een-gezamenlijke-energietransitie

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?