Stad Roeselare weigert vergunningsaanvraag Intyre

17 november 2021

De firma Intyre diende bij het stadsbestuur een aanvraag in voor de uitbating van een opslagplaats van tweedehandsbanden op de site van HACO in de Oekensestraat 137 te Rumbeke.

Tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsaanvraag werden heel wat bezwaarschriften ingediend en handtekeningen verzameld. De voornaamste bezorgdheid in alle bezwaren was het risico op brand en de gevolgen daarvan voor de omgeving.

De vergunning werd door het College van Burgemeester en Schepenen geweigerd. Eerst en vooral was er duidelijk geen draagvlak in de buurt voor dergelijke exploitatie in en nabij een woonzone. Maar ook het ongunstig advies van zowel de dienst Omgevingsvergunningen als van de brandweerzone Midwest werden mee in rekening genomen bij de beslissing. Daarbij speelde voornamelijk het brandveiligheidsaspect. Bezwaarindieners worden per persoonlijk bericht in kennis gesteld van de beslissing en waar men deze beslissing integraal kan terugvinden en raadplegen.

Bovendien werden tijdens het openbaar onderzoek veel vragen gesteld en bezorgdheden geuit over het uitblijven van de sanering van de bodem- en grondwaterverontreiniging op deze site. De stad Roeselare zal deze problematiek aankaarten bij de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), die voor deze sanering de bevoegde overheid is. De Stad beschikt immers zelf niet over de juridische mogelijkheid om de eigenaar van de HACO-site aan te manen tot sanering.

  • gevel stadhuis
Toon vergrote weergave in een popup (gevel stadhuis)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?