Start heraanleg 3A-knooppunt

1 Februari 2018

Op maandag 5 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van het 3A-knooppunt op de N36 in Roeselare. De werken zullen in vier verschillende fases verlopen.

De eerste fase (van 5 februari tot vermoedelijk eind mei) omvat twee deelfases die tegelijk opstarten:

Fase 1a: Tijdens fase 1a wordt de afrit richting AZ Delta aangelegd. Hierdoor wordt de Sint-Martinusstraat definitief ‘geknipt’ en doodlopend gemaakt. 

Fase 1b: Tijdens fase 1b wordt het stuk vanaf de inrit van AZ Delta aangepakt. In deze fase wordt een deel van de Kwadestraat verlegd en vernieuwd. Aansluitend op deze nieuwe weg wordt een tijdelijke bypass aangelegd die in de volgende fases zal gebruikt worden als omleidingsweg. Daarnaast worden ook de Kwadestraat Zuid alsook de personeels- en bezoekersparking van het in aanbouw zijnde AZ Delta aangesloten op de nieuwe weg.

Tijdens de werken blijven alle bedrijven langs de N36 bereikbaar (AZ Delta, Accent Business Park, Abeele, Mercure Hotel,… ).

Tijdens zowel fase 1a als 1b kan het verkeer op de N36 door in beide rijrichtingen. Ter hoogte van de werfzone is dat echter in beide rijrichtingen slechts over één versmalde rijstrook mogelijk.
Weggebruikers moeten dus rekening houden met onvermijdelijke files tijdens piekmomenten.

Wie niet ter plaatse moet zijn raden we aan om komende van de E403 afrit nr. 8 Roeselare-Beveren te nemen en via de R32 naar Roeselare-centrum te rijden en omgekeerd.  Diezelfde omleiding is ook aangeraden voor het zware vrachtverkeer (> 3,5 ton).

Op de webpagina  www.wegenenverkeer.be/Roeselare vind je meer info over de bereikbaarheid en hinder tijdens de werken.  Je kunt je er ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven tijdens de wegenwerken.