Start riolerings- en wegeniswerken Brugsesteenweg vanaf 19 oktober

6 oktober 2020

Vanaf 19 oktober tot eind 2020 wordt er gewerkt in de rotonde van de Brugsesteenweg met de Koning Leopold III-laan. De werken zijn noodzakelijk in de strijd tegen wateroverlast,  waarmee de buurt in het verleden al meermaals werd geconfronteerd.

De riolering vanuit het Gryspeerdts Hof wordt aangesloten naar de rotonde. Zo wordt de verbinding gemaakt van de afvoer van het overtollige regenwater naar het bufferbekken ter hoogte van de tunnel aan de spoorweg.

In 2021 volgen de riolerings- en wegeniswerken in de Brugsesteenweg zelf tot aan de Waterdam. Het einde van alle werken is voorzien tegen september 2021.

In opdracht van Aquafin worden volgende maatregelen genomen:

  • de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met grote bufferriolen
  • de afkoppeling van regenwater op privaat domein
  • de verbinding van de Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens Spoorweglaan

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt de weg nadien heringericht, met de focus op veiligheid voor fietsers en voetgangers. Na de uitvoering van de werken zal AWV de gewestweg overdragen aan de stad.

Velodroom #VANRSL
Schepen Griet Coppé: “De werken kaderen binnen onze Velodroom #VANRSL. We hebben bij de heraanleg extra aandacht voor fietsers. Aan weerszijden van de Brugsesteenweg wordt een fietspad aangelegd. Dit wordt een grote verbetering, want de huidige fietspaden liggen er in slechte staat bij en zijn te smal.”

Andere elementen in de heraanleg zijn:

  • een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer met een aparte busstrook
  • een nieuw wegdek met veilige oversteken voor voetgangers
  • extra aanplant van bomen

Handelaars blijven bereikbaar
Tijdens de werken zal het verkeer richting centrum steeds mogelijk blijven. Verkeer komende vanuit het centrum moet een omleiding volgen.
Handelaars blijven bereikbaar. Tussen de rotonde en de Noordlaan blijven de parkeerplaatsen aan weerszijden beschikbaar. Steun de handelaars en koop lokaal #VANRSL!

Eerste werf in Vlaanderen volgens ethische code
“Bouwen aan Ethiek” werd eind september officieel gelanceerd als initiatief van Bouw Unie, ORI, OVIO, VlaWeBo, VVSG en Aquafin. Het is de eerste sector-overschrijdende ethische code in Vlaanderen, met als doelstelling:

  • Positieve samenwerking te bevorderen
  • Fundamenten te leggen voor een werkklimaat van openheid, respect en vertrouwen (waar geen plaats is voor oneerlijke concurrentie, niet-naleven van afspraken, discriminatie,…)

De werf in de Brugsesteenweg die op 19 oktober van start gaat, wordt gezien als de 1ste werf in Vlaanderen waar de Ethische Code geldt. Meer info over de code op  www.bouwenaanethiek.be.

 

Meer informatie op www.godelieveleeft.be

  • wegenwerken
Toon vergrote weergave in een popup (wegenwerken)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?