Nieuws: folder

Nieuws: folder

Alle nieuws

28 augustus 2017

Om de stad voetgangers- en fietsvriendelijker te maken, met een aantrekkelijker collectief vervoer en een vlot bereikbaar stadscentrum met een hoge belevingswaarde, zoekt het stadsbestuur permanent naar slimme oplossingen. Die oplossingen zijn gebundeld in het mobiliteitsplan.

  • Waterfolder Roeselare
2 juni 2017

Steeds vaker komen extreem hevige regenbuien voor. En soms leiden die tot wateroverlast.