Nieuws: Roeselare

Nieuws: Roeselare

Alle nieuws

30 juli 2018

De Autovrije Zondag op 16 september vormt in Vlaanderen de hoogdag van de Week van de Mobiliteit. Duurzame mobiliteit is het centrale thema. Autoluwe pleinen en straten in de stad geven fietsers, wandelaars en spelende kinderen extra ademruimte. 

24 april 2018

Het landschapsinrichtingsproject Water-Land-Schap ontvangt 5 miljoen euro voor het uitwerken van de geselecteerde projecten rond watergerelateerde problemen.

5 april 2018

Elke zaterdag worden bezoekers en shoppers verwend met een bijzonder gunstig parkeertarief in Roeselare.

18 Januari 2018

Nu de hevige (ruk)winden in kracht zijn afgenomen, opent Stad Roeselare terug de parken en bossen.