Uitbraak van vogelgriep: bekijk de maatregelen

27 Januari 2023

Op 20 januari werd een geval van hoog pathogene vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Wervik.

De dieren worden geruimd, maar ten gevolge van de bevestiging van de hoogpathogeniciteit van het virus, wordt een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km rond het getroffen bedrijf ingesteld. Roeselare valt binnen de bewakingszone.

 In deze gebieden gelden strikte maatregelen:

  • Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld

 

Raadpleeg de website van het FAVV voor verdere informatie.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?