Uitkijktoren in Bergmolenbos

23 Februari 2021

Roeselare ontdekken van op 30 meter hoogte

Het Bergmolenbos krijgt een uitkijktoren! Die zal dienen als toeristische hotspot om wezens en verhalen van het bos, het kasteel van Rumbeke, de dieren en de natuur te ontdekken.

Met de opstart van deze procedure wordt dus een nieuwe zoektocht opgestart om een ontwerper en aannemer te vinden die het project voor een prijs van 430.000 euro kan realiseren. Want een eerdere zoektocht naar een ontwerper leverde niet het verhoopte resultaat op. De gekozen ontwerper kon uiteindelijk zijn ontwerp niet binnen de opgelegde budgetgrens houden. De stad besliste daarop de opdracht stop te zetten.

Quote Schepen Lievens:Het Bergmolenbos is uitgegroeid tot een belangrijke groenoase in Roeselare. We plannen er een uitkijktoren, een echt landmark dat het gezicht kan worden van de groene long.Het stadsrandbos wordt aantrekkelijker voor de bezoeker, er valt iets unieks te beleven en het verhoogt het toeristisch imago van de Stad. Wandelaars, fietsers die voorbijkomen zullen er even halt kunnen houden om op een andere manier van de omgeving te genieten. Het aspect sprookjes en volksverhalen dat de ontwerper kan inspireren in zijn ontwerp past in een breder belevingsconcept. Het leidt niet tot kitsch maar heeft onmisbaar een aantrekkingskracht. Een inspirerende toren die het bezoek van kinderen en gezinnen optilt tot een boeiende verkenning van de wereld van de natuur en de sprookjes.

Landschapsbeleving

De realisatie van dit project kadert in het programma HORIZON 2025 van de provincie West-Vlaanderen en Westtoer. Een programma waarin geïnvesteerd wordt in landschapsbeleving in de toeristische regio’s van de provincie. Het programma HORIZON 2025 beoogt de realisatie van een netwerk van landschapsobservatiepunten in de vorm van uitkijktorens en belevingsplatformen, verspreid over de provincie, om de attractiviteit van de 4 toeristische regio’s te verhogen, de beleving van de recreatieve routes en netwerken te verhogen en de aantrekkingskracht van steden en dorpen te vergroten.

Gelegen langs het fietsnetwerk

De landschapsobservatiepunten kunnen nieuwe constructies zijn, of bestaande gebouwen/torens die ontsloten worden voor het grote publiek. De observatiepunten worden op termijn opgenomen in een provincie breed netwerk: ze krijgen een uniforme duiding (infobord), worden opgenomen in toeristische routes en er komt een overzichtskaart van alle realisaties. Alle projecten zullen gelegen zijn langs het fietsnetwerk van West-Vlaanderen en voldoen aan een hele reeks criteria zoals gratis toegankelijkheid, goede ontsluiting en parkeergelegenheid, toeristisch relevante ligging, ongehinderd zicht tot aan de horizon en toeristisch-recreatieve meerwaarde.

In gemeenteraadszitting van maandag 1 maart wordt de gunningswijze, selectiedraad en bestek voor het ontwerpen en bouwen van een uitkijktoren in het Bergmolenbos ter goedkeuring voorgelegd. De stad Roeselare kijkt richting zomer 2023 voor het afronden van de bouw van de toren.

  • Bergmolenbos
Toon vergrote weergave in een popup (Bergmolenbos)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?