Update Brand Belcroom: Captatieverbod op de Mandel en de Leie opgeheven

4 november 2020

Nadat chemische stoffen waren vrijgekomen bij de brand bij metaalverwerkingsbedrijf Belcroom in Roeselare werden preventieve voorzorgsmaatregelen genomen tot alle resultaten van bodem- en wateronderzoek bekend waren. De resultaten van de onderzoeken zijn gunstig: het captatieverbod op de Mandel en de Leie wordt opgeheven vanaf 2 november 2020.

In de nacht van zaterdag op zondag 11 oktober 2020 was er een zware brand in het bedrijf Belcroom in Roeselare. Het effect van de brand uitte zich vooral in het water van de riolering en de waterlopen, zoals de Mandel. Het water waarmee de brandweer de brand bluste, kwam in contact met de chemische stoffen in het bedrijf. Onmiddellijk werd het bluswater zo veel mogelijk opgevangen. Toch was een deel van het gecontamineerde bluswater weggelopen naar het oppervlaktewater en de rioleringen en van daaruit naar de Mandel en de Leie. Daarom voerde de gouverneur van West-Vlaanderen het captatieverbod in. Intussen werd een uitgebreid onderzoek gevoerd om de waterkwaliteit op te volgen.

De gemeten waarden in het water en in het slib evolueren gunstig. In de Mandel en de Leie dalen de concentraties van de gemeten chemische stoffen verder, tot onder de norm. De concentraties zullen verder blijven afnemen, zo stellen experten van de Vlaamse Milieumaatschappij. De uitgevoerde metingen in de waterbodem zijn ook gunstig: de brand en de bluswerken hebben geen impact gehad op de kwaliteit van de waterbodem van de Mandel en de Leie. Daardoor werd beslist om vanaf 2 november 2020 het captatieverbod op te heven voor de Mandel en de Leie.

Burgers die nog vragen hebben over de brand bij Belcroom kunnen terecht op het gratis stadsnummer 1788 (tijdens de openingsuren) of kunnen mailen naar 1788 [at] roeselare.be.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?