Update maatregelen waterschaarste

14 september 2018

Het captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in West-vlaanderen wordt opgeheven.

 Wat is toegestaan

  • De bloemen, planten en het gras mogen opnieuw besproeid worden.
  • Je kan terug je auto wassen.
  • Uit alle onbevaarbare waterlopen mag opnieuw water getrokken worden.

Wat is nog steeds verboden

  • Door de blauwalgen geldt het oppompverbod voor het Kanaal Roeselare-Leie nog steeds.